Hải Phòng: Trao 250 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Sơn La

Hải Phòng: Trao 250 triệu đồng xây nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Sơn La

Phú Yên: Nâng mức hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết từ 40 triệu đồng lên 50 triệu đồng

Phú Yên: Nâng mức hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết từ 40 triệu đồng lên 50 triệu đồng

Thêm nguồn lực xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Thêm nguồn lực xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Phú Yên:Hơn 600 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết

Phú Yên:Hơn 600 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết

Hải Dương: Hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo ở xã Đoàn Kết

Hải Dương: Hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo ở xã Đoàn Kết

Bình Định: Tiếp nhận 3,75 tỷ đồng để xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

Bình Định: Tiếp nhận 3,75 tỷ đồng để xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện xây nhà Đại đoàn kết tại Điện Biên

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện xây nhà Đại đoàn kết tại Điện Biên

Phú Yên: Tiếp nhận 6 tỉ đồng hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết và tặng quà tết cho hộ nghèo

Phú Yên: Tiếp nhận 6 tỉ đồng hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết và tặng quà tết cho hộ nghèo

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang trao kinh phí hỗ trợ xây nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo

TP. Phổ Yên (Thái Nguyên): Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết

TP. Phổ Yên (Thái Nguyên): Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết

MTTQ tỉnh Bắc Ninh trao kinh phí xây nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ cho hộ nghèo

MTTQ tỉnh Bắc Ninh trao kinh phí xây nhà Đại đoàn kết và hỗ trợ cho hộ nghèo

Hải Phòng: Khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Hải Phòng: Khởi công xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Bắc Ninh: Tiếp nhận hơn 6,5 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Điện Biên xây nhà Đại đoàn kết

Bắc Ninh: Tiếp nhận hơn 6,5 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Điện Biên xây nhà Đại đoàn kết

Hải Dương: Hơn 1,4 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Điện Biên xây nhà "đại đoàn kết"

Hải Dương: Hơn 1,4 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Điện Biên xây nhà "đại đoàn kết"

Thanh Hóa: Tiếp nhận ủng hộ xây nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Thanh Hóa: Tiếp nhận ủng hộ xây nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên