MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Những điểm nhấn qua nửa nhiệm kỳ Đại hội

MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Những điểm nhấn qua nửa nhiệm kỳ Đại hội

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Tiếp và làm việc với Ban Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Tiếp và làm việc với Ban Thường trực Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh

Các Hội đồng Tư vấn thuộc UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác Mặt trận

Các Hội đồng Tư vấn thuộc UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác Mặt trận

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh thăm, chúc mừng tết Thượng Nguyên

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh thăm, chúc mừng tết Thượng Nguyên

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 11/04/2022 - Nhà sư của dân nghèo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 11/04/2022 - Nhà sư của dân nghèo

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Một năm nỗ lực vượt khó

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Một năm nỗ lực vượt khó

MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Bảo đảm an sinh trong mùa dịch, an dân trong mùa Tết

MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Bảo đảm an sinh trong mùa dịch, an dân trong mùa Tết

Một năm nỗ lực vượt khó của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh

Một năm nỗ lực vượt khó của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Trà Vinh

Trao quà Tết cho người nghèo, cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các y, bác sĩ tỉnh Trà Vinh

Trao quà Tết cho người nghèo, cán bộ, chiến sĩ biên phòng và các y, bác sĩ tỉnh Trà Vinh

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Thăm, chúc mừng Giáng sinh 22 cơ sở tôn giáo và cá nhân tiêu biểu

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Thăm, chúc mừng Giáng sinh 22 cơ sở tôn giáo và cá nhân tiêu biểu

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Trao quà cho các hộ gia đình và học sinh gặp khó khăn bởi dịch bệnh

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Trao quà cho các hộ gia đình và học sinh gặp khó khăn bởi dịch bệnh

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh thăm các cơ sở tôn giáo

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh thăm các cơ sở tôn giáo

Huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh với mục tiêu xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong năm 2021

Huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh với mục tiêu xây dựng thành công huyện nông thôn mới trong năm 2021

MTTQ các cấp tỉnh Trà Vinh phát huy vai trò trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

MTTQ các cấp tỉnh Trà Vinh phát huy vai trò trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Trao 2,3 tỷ đồng cho các địa phương phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh: Trao 2,3 tỷ đồng cho các địa phương phòng, chống dịch bệnh Covid-19