An Giang: Tiếp nhận kinh phí xây dựng 20 nhà Đại đoàn kết

An Giang: Tiếp nhận kinh phí xây dựng 20 nhà Đại đoàn kết

Kon Tum: Tiếp nhận 100 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo

Kon Tum: Tiếp nhận 100 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo

Hưng Yên: Hòm thư góp ý, một kênh tiếp nhận thông tin

Hưng Yên: Hòm thư góp ý, một kênh tiếp nhận thông tin

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái tiếp nhận tiền ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Quảng Ngãi: Tiếp nhận 1,1 tỷ đồng hỗ trợ cho trường học ở vùng đặc biệt khó khăn

Quảng Ngãi: Tiếp nhận 1,1 tỷ đồng hỗ trợ cho trường học ở vùng đặc biệt khó khăn

Nghĩa cử cao đẹp tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ) trong phạm vi toàn quốc

Nghĩa cử cao đẹp tri ân các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ) trong phạm vi toàn quốc

Khánh Hòa tiếp nhận ủng hộ quỹ vì người nghèo trên 18,3 tỷ đồng

Khánh Hòa tiếp nhận ủng hộ quỹ vì người nghèo trên 18,3 tỷ đồng

Bình Dương: Trao quà và tiếp nhận ủng hộ người nghèo

Bình Dương: Trao quà và tiếp nhận ủng hộ người nghèo

Cà Mau: Tiếp nhận 500 triệu đồng của tỉnh Tây Ninh hỗ trợ hộ nghèo vùng khô hạn

Cà Mau: Tiếp nhận 500 triệu đồng của tỉnh Tây Ninh hỗ trợ hộ nghèo vùng khô hạn

Điện Biên: Tiếp nhận 7 tỷ đồng hỗ trợ từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Điện Biên: Tiếp nhận 7 tỷ đồng hỗ trợ từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy tiếp nhận hỗ trợ số tiền 1,8 tỷ đồng cho người nghèo tỉnh Điện Biên

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy tiếp nhận hỗ trợ số tiền 1,8 tỷ đồng cho người nghèo tỉnh Điện Biên

Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên tiếp nhận 1,1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên tiếp nhận 1,1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Bắc Giang: Vận động, tiếp nhận hơn 27 tỷ đồng kinh phí tặng quà Tết

Bắc Giang: Vận động, tiếp nhận hơn 27 tỷ đồng kinh phí tặng quà Tết

Đắk Lắk: Tiếp nhận 71 căn nhà Đại đoàn kết dành tặng người nghèo

Đắk Lắk: Tiếp nhận 71 căn nhà Đại đoàn kết dành tặng người nghèo

Thêm nguồn lực xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Thêm nguồn lực xây nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên