Lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo đến cộng đồng

Lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp của Phật giáo đến cộng đồng

Tiếp thêm nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19

Tiếp thêm nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19

Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang tiếp nhận thêm gần 420 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung và công tác an sinh xã hội

Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang tiếp nhận thêm gần 420 triệu đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung và công tác an sinh xã hội

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp nhận 10 ngàn thùng cá hộp ủng hộ người nghèo

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tiếp nhận 10 ngàn thùng cá hộp ủng hộ người nghèo

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ 1 tỷ đồng từ các doanh nghiệp Thái Lan

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tiếp nhận ủng hộ 1 tỷ đồng từ các doanh nghiệp Thái Lan

Cùng chung tay để bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, mất mát

Cùng chung tay để bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, mất mát

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tiếp nhận ủng hộ 1 tỷ đồng từ Bộ Tài Chính

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tiếp nhận ủng hộ 1 tỷ đồng từ Bộ Tài Chính

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương tiếp nhận 16 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương tiếp nhận 16 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung

Mặt trận tỉnh Quảng Bình tiếp nhận gần 24 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt

Mặt trận tỉnh Quảng Bình tiếp nhận gần 24 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt

Mặt trận Quảng Nam tiếp nhận thiết bị y tế phòng, chống dịch

Mặt trận Quảng Nam tiếp nhận thiết bị y tế phòng, chống dịch

MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ nhiều cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ đồng bào Miền Trung

MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ từ nhiều cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ đồng bào Miền Trung

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

MTTQ tỉnh Hòa Bình phát động, tiếp nhận ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

MTTQ tỉnh Hòa Bình phát động, tiếp nhận ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Mặt trận đảm bảo kết nối tấm lòng của những nhà hảo tâm đến đúng địa chỉ

Mặt trận đảm bảo kết nối tấm lòng của những nhà hảo tâm đến đúng địa chỉ