Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng thăm, chúc mừng Giáng sinh 2023

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng thăm, chúc mừng Giáng sinh 2023

Phú Yên: Thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022

Phú Yên: Thăm, chúc mừng nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022

An Giang: Thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh 2022

An Giang: Thăm, chúc mừng lễ Giáng sinh 2022

Bình Định: Thăm và chúc mừng Tòa giám mục Quy Nhơn nhân dịp Giáng Sinh 2022

Bình Định: Thăm và chúc mừng Tòa giám mục Quy Nhơn nhân dịp Giáng Sinh 2022

Quảng Ngãi: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng Giáng sinh năm 2022

Quảng Ngãi: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc mừng Giáng sinh năm 2022

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình thăm, chúc mừng Giáng sinh

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình thăm, chúc mừng Giáng sinh

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thăm, chúc mừng Giáng sinh 2022

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai thăm, chúc mừng Giáng sinh 2022

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng giáng sinh tại Bình Thuận

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng giáng sinh tại Bình Thuận

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh 2022 tại Giáo phận Huế

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh 2022 tại Giáo phận Huế

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc mừng Giáng sinh tại thành phố Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc mừng Giáng sinh tại thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Đà Nẵng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Đà Nẵng

Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Tòa Giám mục Xuân Lộc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Tòa Giám mục Xuân Lộc