Bình Thuận: Thăm chúc Tết Ramưwan đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni năm 2023

Bình Thuận: Thăm chúc Tết Ramưwan đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni năm 2023

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La thăm, chúc tết tại huyện Quỳnh Nhai

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La thăm, chúc tết tại huyện Quỳnh Nhai

Đoàn công tác Trung ương thăm, chúc Tết tại Quảng Ninh

Đoàn công tác Trung ương thăm, chúc Tết tại Quảng Ninh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội

Mặt trận tỉnh Bình Định thăm chúc Tết các xã miền núi khó khăn và hộ gia đình chính sách

Mặt trận tỉnh Bình Định thăm chúc Tết các xã miền núi khó khăn và hộ gia đình chính sách

Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tỉnh Salavan thăm, chúc Tết tại Quảng Trị

Đoàn đại biểu Ủy ban Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tỉnh Salavan thăm, chúc Tết tại Quảng Trị

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị  thăm, chúc tết các gia đình chính sách tại huyện Vĩnh Linh

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị thăm, chúc tết các gia đình chính sách tại huyện Vĩnh Linh

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm, chúc Tết gia đình chính sách, người nghèo tại Yên Bái

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình thăm, chúc Tết gia đình chính sách, người nghèo tại Yên Bái

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết tại tỉnh Thanh Hóa

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết tại tỉnh Thanh Hóa

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thăm, chúc Tết cơ sở tôn giáo

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thăm, chúc Tết cơ sở tôn giáo

Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên thăm, chúc tết một số đơn vị và gia đình chính sách trên địa bàn TX. Mường Lay

Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên thăm, chúc tết một số đơn vị và gia đình chính sách trên địa bàn TX. Mường Lay

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thăm, chúc Tết tại huyện Đơn Dương

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thăm, chúc Tết tại huyện Đơn Dương

Đồng chí Nguyễn Trung Hải - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đi thăm, chúc tết, tặng quà cho các gia đình chính sách tại huyện Đắk Hà

Đồng chí Nguyễn Trung Hải - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đi thăm, chúc tết, tặng quà cho các gia đình chính sách tại huyện Đắk Hà

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa thăm, chúc Tết gia đình nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh

Ủy ban MTTQ tỉnh Khánh Hòa thăm, chúc Tết gia đình nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh

Đồng chí Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết đồng bào các dân tộc thiểu số tại Than Uyên

Đồng chí Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết đồng bào các dân tộc thiểu số tại Than Uyên