Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 12/05/2023 - Khai thác cát trái phép

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 12/05/2023 - Khai thác cát trái phép

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 19/04/2023 - Kiểm tra hoạt động khai thác cát dọc sông Lục Nam

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 19/04/2023 - Kiểm tra hoạt động khai thác cát dọc sông Lục Nam

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 18/04/2023 - Khai thác cát gây sạt lở nghiêm trọng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 18/04/2023 - Khai thác cát gây sạt lở nghiêm trọng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 15/03/2023 - Lo ngại khi khu mộ nằm dưới mỏ khai thác đá

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 15/03/2023 - Lo ngại khi khu mộ nằm dưới mỏ khai thác đá

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/03/2023 - Nổ mìn khai thác khiến đá văng vào nhà dân

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/03/2023 - Nổ mìn khai thác khiến đá văng vào nhà dân

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 28/02/2023 - Tái diễn khai thác cát trái phép trên sông Cái

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 28/02/2023 - Tái diễn khai thác cát trái phép trên sông Cái

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 19/12/2022 - Nóng tình trạng khai thác cát trên sông

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 19/12/2022 - Nóng tình trạng khai thác cát trên sông

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 14/12/2022 - Khai thác đất trái phép ở Tây Nguyên

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 14/12/2022 - Khai thác đất trái phép ở Tây Nguyên

Bình Thuận: Khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng đồng bào DTTS

Bình Thuận: Khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng đồng bào DTTS

Bắc Giang phát triển HTX vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Khai thác lợi thế, nâng cao thu nhập

Bắc Giang phát triển HTX vùng dân tộc thiểu số và miền núi: Khai thác lợi thế, nâng cao thu nhập

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 25/11/2022 - Khai thác cát, sỏi thay đổi hiện trạng lòng sông

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 25/11/2022 - Khai thác cát, sỏi thay đổi hiện trạng lòng sông

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 27/10/2022 - Khai thác cát trái phép đe dọa sạt lở hàng chục hộ dân

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 27/10/2022 - Khai thác cát trái phép đe dọa sạt lở hàng chục hộ dân

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 18/08/2022 - Xử lý sai phạm khai thác cát sỏi trên sông

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 18/08/2022 - Xử lý sai phạm khai thác cát sỏi trên sông

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 16/09/2022 - Ô nhiễm nghiêm trọng từ ống khói làng nghề

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 16/09/2022 - Ô nhiễm nghiêm trọng từ ống khói làng nghề

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 09/09/2022 - Khai thác cát gây sạt lở đất nông nghiệp

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 09/09/2022 - Khai thác cát gây sạt lở đất nông nghiệp