Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 12/05/2023 - Khai thác cát trái phép

(Mặt trận) - Ngày 18/4 và 19/4, chương trình đã phản ánh về tình trạng khai thác cát trái phép vào ban đêm tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Tỉnh Bắc Giang thì cũng đã yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác cát tại khu vực này để phục vụ điều tra, đồng thời làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, tập thể có liên quan khi để xảy ra tình trạng này. Phóng viên chương trình tiếp tục tìm hiểu về vụ việc. Chính quyền huyện Lục Nam khẳng định, khi vai trò quản lý của mình được tăng cường và có sự đồng hành của người dân, hiện tượng khai thác cát trái phép hoặc những vi phạm pháp luật về khai thác cát sẽ không tiếp tục xảy ra, đồng thời cam kết không để việc khai thác khoáng sản tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất cũng như cuộc sống của bà con.

Quán triệt sách của Tổng Bí thư về ngoại giao và đại đoàn kết

Sẽ sắp xếp, sát nhập 50 huyện và hơn 1.200 xã

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 29/02/2024 - Rủi ro dụ dỗ, lôi kéo đầu tư tiền ảo