Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra, khảo sát công tác tôn giáo tại tỉnh Phú Yên

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra, khảo sát công tác tôn giáo tại tỉnh Phú Yên

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khảo sát việc nắm bắt và giải quyết tâm tư, nguyện vọng của bà con kiều bào tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khảo sát việc nắm bắt và giải quyết tâm tư, nguyện vọng của bà con kiều bào tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phú Thọ: Kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam giữa nhiệm kỳ và Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX

Phú Thọ: Kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam giữa nhiệm kỳ và Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khảo sát một số mô hình xử lý rác thải tại Tuyên Quang

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khảo sát một số mô hình xử lý rác thải tại Tuyên Quang

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khảo sát việc ứng dụng công nghệ số tại Mặt trận tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khảo sát việc ứng dụng công nghệ số tại Mặt trận tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khảo sát việc ứng dụng công nghệ số tại Mặt trận Nghệ An

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khảo sát việc ứng dụng công nghệ số tại Mặt trận Nghệ An

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm việc với MTTQ tỉnh Hà Nam

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm việc với MTTQ tỉnh Hà Nam

Tăng cường lắng nghe và vận động đồng bào Công giáo góp sức xây dựng quê hương, đất nước

Tăng cường lắng nghe và vận động đồng bào Công giáo góp sức xây dựng quê hương, đất nước

Khảo sát công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài tại Thừa Thiên Huế

Khảo sát công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài tại Thừa Thiên Huế

Nâng cao công tác đối ngoại Nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Nâng cao công tác đối ngoại Nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khảo sát công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại Đà Nẵng

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài khảo sát công tác đối ngoại nhân dân và công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại Đà Nẵng

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra, khảo sát công tác tôn giáo tại tỉnh Phú Yên

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra, khảo sát công tác tôn giáo tại tỉnh Phú Yên

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài thăm và làm việc tại Tuyên Quang

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài thăm và làm việc tại Tuyên Quang

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khảo sát công tác giám sát, phản biện xã hội tại tỉnh Đồng Tháp

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu khảo sát công tác giám sát, phản biện xã hội tại tỉnh Đồng Tháp

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra, khảo sát công tác giám sát, phản biện xã hội tại Hải Phòng

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực kiểm tra, khảo sát công tác giám sát, phản biện xã hội tại Hải Phòng