Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo 354 Trung ương làm việc với tỉnh Tuyên Quang về công tác dân tộc, tôn giáo

Đoàn khảo sát Ban Chỉ đạo 354 Trung ương làm việc với tỉnh Tuyên Quang về công tác dân tộc, tôn giáo

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Văn kiện trình Đại hội phải làm rõ vị thế, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Văn kiện trình Đại hội phải làm rõ vị thế, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Đoàn khảo sát của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn làm việc với Thành phố Hải Phòng

Đoàn khảo sát của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Chủ tịch Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn làm việc với Thành phố Hải Phòng

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khảo sát việc thực hiện Nghị quyết đối với MTTQ tỉnh Lâm Đồng

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khảo sát việc thực hiện Nghị quyết đối với MTTQ tỉnh Lâm Đồng

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khảo sát việc triển khai công tác Mặt trận tại tỉnh Bình Dương

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khảo sát việc triển khai công tác Mặt trận tại tỉnh Bình Dương

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng: Hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng: Hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà khảo sát việc thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị tại tỉnh Lào Cai

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà khảo sát việc thực hiện Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị tại tỉnh Lào Cai

Tiếp tục hoàn thiện văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X

Tiếp tục hoàn thiện văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An khảo sát công tác Mặt trận tại huyện Cần Giuộc

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An khảo sát công tác Mặt trận tại huyện Cần Giuộc

Đoàn kiểm tra, khảo sát của UBTW MTTQ Việt Nam làm việc tại Lào Cai

Đoàn kiểm tra, khảo sát của UBTW MTTQ Việt Nam làm việc tại Lào Cai

Phú Yên: Khảo sát, thẩm định xây dựng nhà Đại đoàn kết

Phú Yên: Khảo sát, thẩm định xây dựng nhà Đại đoàn kết

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 tại tỉnh Yên Bái

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 tại tỉnh Yên Bái

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 tại Gia Lai

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 tại Gia Lai

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra, khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 tại tỉnh Kon Tum

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra, khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 tại tỉnh Kon Tum