UBTƯ MTTQ Việt Nam gặp mặt đầu xuân và ký giao ước thi đua năm 2022

UBTƯ MTTQ Việt Nam gặp mặt đầu xuân và ký giao ước thi đua năm 2022

Luôn lắng nghe những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ

Luôn lắng nghe những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ

Kon Tum: Gặp mặt các tầng lớp Nhân dân, nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022

Kon Tum: Gặp mặt các tầng lớp Nhân dân, nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận gặp mặt một số tổ chức, cá nhân, nhóm thiện nguyện

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận gặp mặt một số tổ chức, cá nhân, nhóm thiện nguyện

UBTƯ MTTQ Việt Nam gặp mặt Trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài

UBTƯ MTTQ Việt Nam gặp mặt Trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài

Gia Lai: Tổ chức Hội nghị gặp mặt chức sắc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần.

Gia Lai: Tổ chức Hội nghị gặp mặt chức sắc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần.

Chư Pưh: Gặp mặt chức sắc trong các tôn giáo nhân dịp đầu xuân Nhân Dần năm 2022

Chư Pưh: Gặp mặt chức sắc trong các tôn giáo nhân dịp đầu xuân Nhân Dần năm 2022

Quảng Nam: Gặp mặt chức sắc, chức việc công giáo năm 2021

Quảng Nam: Gặp mặt chức sắc, chức việc công giáo năm 2021

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh gặp mặt cốt cán trong tôn giáo

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh gặp mặt cốt cán trong tôn giáo

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại diện kiều bào Việt Nam tại Nga

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại diện kiều bào Việt Nam tại Nga

Quảng Ngãi: Gặp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam

Quảng Ngãi: Gặp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam

Thủ tướng: Các nhà giáo đang thực hiện sứ mệnh rất vẻ vang và đáng tự hào

Thủ tướng: Các nhà giáo đang thực hiện sứ mệnh rất vẻ vang và đáng tự hào

Trân trọng những đóng góp của lãnh đạo MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ

Trân trọng những đóng góp của lãnh đạo MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ

Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân

Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân