Thái Nguyên: Gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc Người Công giáo lần thứ VIII

Thái Nguyên: Gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc Người Công giáo lần thứ VIII

Vì cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc cho từng thôn, buôn

Vì cuộc sống bình yên, ấm no, hạnh phúc cho từng thôn, buôn

Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng gặp mặt động viên đại biểu dự Đại hội "Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" lần thứ VIII

Ủy ban MTTQ thành phố Đà Nẵng gặp mặt động viên đại biểu dự Đại hội "Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" lần thứ VIII

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gặp mặt Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số và chức sắc tiêu biểu các tôn giáo tỉnh Lâm Đồng

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gặp mặt Đoàn đại biểu dân tộc thiểu số và chức sắc tiêu biểu các tôn giáo tỉnh Lâm Đồng

Ủy ban MTTQ huyện Đức Cơ gặp mặt 42 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ủy ban MTTQ huyện Đức Cơ gặp mặt 42 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội gặp mặt người uy tín tiêu biểu tỉnh Gia Lai

Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội gặp mặt người uy tín tiêu biểu tỉnh Gia Lai

Gặp mặt thân nhân người có công với cách mạng đang công tác tại Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Gặp mặt thân nhân người có công với cách mạng đang công tác tại Cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Thanh Hóa: Gặp mặt đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII

Thanh Hóa: Gặp mặt đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Đoàn kết để vươn tầm

Đoàn kết để vươn tầm

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đại biểu các tôn giáo, nhân sĩ, trí thức tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp đại biểu các tôn giáo, nhân sĩ, trí thức tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Gia Lai

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín tiêu biểu tỉnh Gia Lai

Mù Cang Chải gặp mặt già làng, trưởng dòng họ, người uy tín trong cộng đồng

Mù Cang Chải gặp mặt già làng, trưởng dòng họ, người uy tín trong cộng đồng

Bình Phước: Gặp mặt Già làng, người có uy tín cộng đồng dân tộc thiểu số

Bình Phước: Gặp mặt Già làng, người có uy tín cộng đồng dân tộc thiểu số

Gia Lai gặp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023

Gia Lai gặp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023