Chủ tịch nước gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Chủ tịch nước gặp mặt trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam gặp mặt cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam gặp mặt cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ

Chủ tịch nước gặp mặt điển hình của Chương trình “Việc tử tế“

Chủ tịch nước gặp mặt điển hình của Chương trình “Việc tử tế“

Gia Lai: Gặp mặt các chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn

Gia Lai: Gặp mặt các chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn

Bình Định: Gặp mặt nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và kiều bào năm 2024

Bình Định: Gặp mặt nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và kiều bào năm 2024

Gia Lai: Gặp mặt đại diện trí thức, văn nghệ sĩ và đội ngũ người làm báo

Gia Lai: Gặp mặt đại diện trí thức, văn nghệ sĩ và đội ngũ người làm báo

Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt đầu Xuân, ký kết giao ước thi đua năm 2024

Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gặp mặt đầu Xuân, ký kết giao ước thi đua năm 2024

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các điển hình tiên tiến TP Cần Thơ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các điển hình tiên tiến TP Cần Thơ

Bình Phước: Gặp mặt chức sắc, chức việc đạo Công giáo và đạo Tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh

Bình Phước: Gặp mặt chức sắc, chức việc đạo Công giáo và đạo Tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh

Nậm Pồ gặp mặt chức sắc, chức việc, trưởng điểm nhóm tôn giáo

Nậm Pồ gặp mặt chức sắc, chức việc, trưởng điểm nhóm tôn giáo

Bình Thuận: Găp mặt chức sắc tôn giáo, dân tộc người có uy tín năm 2023

Bình Thuận: Găp mặt chức sắc tôn giáo, dân tộc người có uy tín năm 2023

Ninh Thuận: Gặp mặt nhân sĩ, tri thức, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu, đồng bào các DTTS

Ninh Thuận: Gặp mặt nhân sĩ, tri thức, chức sắc các tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu, đồng bào các DTTS

Kon Tum: Gặp mặt chức sắc các tôn giáo, người uy tín tiêu biểu, Việt kiều và thân nhân Việt kiều nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Kon Tum: Gặp mặt chức sắc các tôn giáo, người uy tín tiêu biểu, Việt kiều và thân nhân Việt kiều nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Bắc Ninh gặp mặt các chức sắc Phật giáo trong tỉnh

Bắc Ninh gặp mặt các chức sắc Phật giáo trong tỉnh

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội gặp mặt nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội gặp mặt nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo