Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh 2022

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chúc mừng Giáng sinh các tổ chức tôn giáo

Ủy ban MTTQ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chúc mừng Giáng sinh các tổ chức tôn giáo

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An chúc mừng các cơ sở giáo dục công giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An chúc mừng các cơ sở giáo dục công giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc mừng Giáng sinh tại thành phố Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chúc mừng Giáng sinh tại thành phố Hồ Chí Minh

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng Lễ Giáng sinh 2022 Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài chúc mừng Lễ Giáng sinh 2022 Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Đà Nẵng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Đà Nẵng

Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre thăm và chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre thăm và chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2022

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Tòa Giám mục Xuân Lộc (Đồng Nai)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Tòa Giám mục Xuân Lộc (Đồng Nai)

Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Tòa Giám mục Xuân Lộc

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Tòa Giám mục Xuân Lộc

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái Giàng A Tông chúc mừng Noel Giáo xứ Nhân Nghĩa

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái Giàng A Tông chúc mừng Noel Giáo xứ Nhân Nghĩa

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Giáng sinh tại thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Giáng sinh tại thành phố Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Phát Diệm nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Phát Diệm nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022