Cần đánh giá rõ việc sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch COVID-19

Cần đánh giá rõ việc sử dụng các nguồn lực phòng chống dịch COVID-19

Quốc hội đã tạo mọi điều kiện về thể chế để thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách phòng, chống dịch

Quốc hội đã tạo mọi điều kiện về thể chế để thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách phòng, chống dịch

Thủ tướng: Dứt khoát không để dịch chồng dịch, chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an lành, mạnh khỏe

Thủ tướng: Dứt khoát không để dịch chồng dịch, chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an lành, mạnh khỏe

Hoạt động phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội trong đảm bảo an toàn phòng, chống đại dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hoạt động phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức chính trị - xã hội trong đảm bảo an toàn phòng, chống đại dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nữ cán bộ Mặt trận đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19

Nữ cán bộ Mặt trận đi đầu trong phòng, chống dịch Covid-19

Xác định trách nhiệm từng chủ thể trong huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

Xác định trách nhiệm từng chủ thể trong huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19

Thủ tướng yêu cầu thấm nhuần 'bài học xương máu' về tiêm vaccine; sớm khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc

Thủ tướng yêu cầu thấm nhuần 'bài học xương máu' về tiêm vaccine; sớm khắc phục bằng được tình trạng thiếu thuốc

Bảo tàng Mặt trận tiếp nhận hiện vật về phòng, chống dịch Covid-19

Bảo tàng Mặt trận tiếp nhận hiện vật về phòng, chống dịch Covid-19

Người Cán bộ Mặt trận luôn gần dân, nắm sát tình hình cơ sở

Người Cán bộ Mặt trận luôn gần dân, nắm sát tình hình cơ sở

Thủ tướng: Dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại

Thủ tướng: Dứt khoát không để dịch bệnh bùng phát trở lại

Kiên Giang: Khen thưởng 73 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Kiên Giang: Khen thưởng 73 tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Tháo gỡ vướng mắc xếp loại DNNN tham gia đóng góp, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Tháo gỡ vướng mắc xếp loại DNNN tham gia đóng góp, ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Bảo tàng Mặt trận tiếp nhận hiện vật về phòng, chống dịch Covid-19

Bảo tàng Mặt trận tiếp nhận hiện vật về phòng, chống dịch Covid-19

Quyết tâm cao nhất hoàn thành tiêm chủng cho trẻ em trong quý II, xây dựng kịch bản ứng phó biến chủng mới nguy hiểm hơn

Quyết tâm cao nhất hoàn thành tiêm chủng cho trẻ em trong quý II, xây dựng kịch bản ứng phó biến chủng mới nguy hiểm hơn

Thêm 17,3 tỷ đồng thiết bị y tế ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Thêm 17,3 tỷ đồng thiết bị y tế ủng hộ công tác phòng, chống dịch