Chủ tịch Quốc hội biểu dương nỗ lực của quân đội trong chống dịch

Chủ tịch Quốc hội biểu dương nỗ lực của quân đội trong chống dịch

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận 100.000 USD ủng hộ phòng, chống dịch

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp nhận 100.000 USD ủng hộ phòng, chống dịch

Thái Bình: Hơn 20 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid - 19

Thái Bình: Hơn 20 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid - 19

TP. Nha Trang: Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

TP. Nha Trang: Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Người Việt tại Thụy Sĩ quyên góp tiền phòng chống dịch Covid-19

Người Việt tại Thụy Sĩ quyên góp tiền phòng chống dịch Covid-19

Mặt trận Quảng Nam tiếp nhận vật dụng phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Quảng Nam tiếp nhận vật dụng phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Đà Nẵng tiếp nhận đợt 4 ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Đà Nẵng tiếp nhận đợt 4 ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Thanh Hóa: Gần 73,4 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID -19

Thanh Hóa: Gần 73,4 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID -19

Tuyên Quang: Tiếp nhận 7,4 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid – 19

Tuyên Quang: Tiếp nhận 7,4 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid – 19

VKBIA - Kết nối đầu tư nước ngoài và hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 cho tỉnh Lai Châu

VKBIA - Kết nối đầu tư nước ngoài và hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 cho tỉnh Lai Châu

Trên 1.900 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Trên 1.900 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Kon Tum: Tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kon Tum: Tiếp nhận kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ trao hơn 3 tỷ đồng cho Sở Y tế chống dịch

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ trao hơn 3 tỷ đồng cho Sở Y tế chống dịch

Vĩnh Long: Phát huy vai trò Người có uy tín trong phòng, chống dịch Covid-19

Vĩnh Long: Phát huy vai trò Người có uy tín trong phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Nghệ An tiếp nhận 300 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19

Mặt trận Nghệ An tiếp nhận 300 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19