Đồng Tháp:Tiếp nhận ủng hộ phòng, chống Covid-19

Đồng Tháp:Tiếp nhận ủng hộ phòng, chống Covid-19

Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang tiếp nhận hơn 12,6 tỷ đồng tài trợ an sinh xã hội năm 2020 và hỗ trợ phòng, chống COVID-19

Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang tiếp nhận hơn 12,6 tỷ đồng tài trợ an sinh xã hội năm 2020 và hỗ trợ phòng, chống COVID-19

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về phòng chống COVID-19

GS.TS Nguyễn Thanh Long: Chúng tôi rất lo ngại làn sóng thứ 2

GS.TS Nguyễn Thanh Long: Chúng tôi rất lo ngại làn sóng thứ 2

Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam nhận Bằng khen Thủ tướng trong công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống COVID-19

Ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam nhận Bằng khen Thủ tướng trong công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống COVID-19

Mặt trận Bình Định phân bổ các nguồn hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19

Mặt trận Bình Định phân bổ các nguồn hỗ trợ công tác phòng, chống Covid-19

Việt Nam trao 150.000 khẩu trang hỗ trợ Nga phòng chống Covid-19

Việt Nam trao 150.000 khẩu trang hỗ trợ Nga phòng chống Covid-19

Gia Lai: Nhiều sáng kiến tuyên truyền chống Covid-19 ở vùng đồng bào dân tộc

Gia Lai: Nhiều sáng kiến tuyên truyền chống Covid-19 ở vùng đồng bào dân tộc

Bình Định: Hơn 2,5 tỷ đồng ủng hộ cho công tác phòng, chống Covid-19

Bình Định: Hơn 2,5 tỷ đồng ủng hộ cho công tác phòng, chống Covid-19

Nghệ An: Gần 52 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống Covid-19

Nghệ An: Gần 52 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống Covid-19

Thông điệp của Thủ tướng về chủ đề 'Đoàn kết chống COVID-19'

Thông điệp của Thủ tướng về chủ đề 'Đoàn kết chống COVID-19'

Hải Dương: Hơn 800 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19

Hải Dương: Hơn 800 triệu đồng ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19

Phát huy vai trò của Mặt trận: Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Phát huy vai trò của Mặt trận: Chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Kiều bào bình tĩnh, sáng suốt, tuân thủ quy định phòng, chống COVID-19

Kiều bào bình tĩnh, sáng suốt, tuân thủ quy định phòng, chống COVID-19

Truyền thông Séc ca ngợi cộng đồng người Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19

Truyền thông Séc ca ngợi cộng đồng người Việt Nam trong cuộc chiến chống COVID-19