Gia Lai: Thay đổi nếp nghĩ, cách làm gắn với xây dựng làng nông thôn mới

Gia Lai: Thay đổi nếp nghĩ, cách làm gắn với xây dựng làng nông thôn mới

Bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới ở Phù Yên

Bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới ở Phù Yên

Bạch Thông phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới

Bạch Thông phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới

Liên Hòa (TX Quảng Yên):“Xanh hóa thùng rác – bảo vệ môi trường xanh nâng tầm nông thôn mới nâng cao”

Liên Hòa (TX Quảng Yên):“Xanh hóa thùng rác – bảo vệ môi trường xanh nâng tầm nông thôn mới nâng cao”

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới khu vực ĐBSCL

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới khu vực ĐBSCL

Trà Vinh: Bà con phật tử Khmer ở Cầu Ngang nêu cao trách nhiệm xây dựng nông thôn mới

Trà Vinh: Bà con phật tử Khmer ở Cầu Ngang nêu cao trách nhiệm xây dựng nông thôn mới

Tây Ninh: Giáo dân ở Châu Thành góp sức xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh

Tây Ninh: Giáo dân ở Châu Thành góp sức xây dựng nông thôn mới nâng cao và đô thị văn minh

Đồng bào Công giáo tỉnh Tây Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới

Đồng bào Công giáo tỉnh Tây Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới

Long An: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới

Long An: MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới

Đồng Hỷ (Thái Nguyên): Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Đồng Hỷ (Thái Nguyên): Phát huy vai trò của Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Nữ “thủ lĩnh” người Vân Kiều góp sức xây dựng nông thôn mới

Nữ “thủ lĩnh” người Vân Kiều góp sức xây dựng nông thôn mới

Tiền Giang: Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững

Tiền Giang: Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững

Định Hóa huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Định Hóa huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Tuyên Quang: Huyện Hàm Yên bứt phá mạnh từ xây dựng nông thôn mới

Tuyên Quang: Huyện Hàm Yên bứt phá mạnh từ xây dựng nông thôn mới

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”