Phân bổ hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch

Phân bổ hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch

Ban Cứu trợ Trung ương phân bổ số tiền 15,5 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh các tỉnh phòng, chống dịch Covid-19

Ban Cứu trợ Trung ương phân bổ số tiền 15,5 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh các tỉnh phòng, chống dịch Covid-19

Phân bổ 20,619 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Phú Thọ, Quảng Nam, Yên Bái và thành phố Hà Nội phòng chống dịch

Phân bổ 20,619 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Phú Thọ, Quảng Nam, Yên Bái và thành phố Hà Nội phòng chống dịch

Phân bổ 17.204 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Phân bổ 17.204 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Phân bổ 17.204 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Phân bổ 17.204 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19

Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19

Trên 19.310 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Trên 19.310 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Công khai nguồn lực ủng hộ trên trang Thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội

Công khai nguồn lực ủng hộ trên trang Thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội

Trên 9.554 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Trên 9.554 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Phân bổ hơn 8.320 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch

Phân bổ hơn 8.320 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch

“Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình” cùng cả nước vượt qua dịch bệnh Covid - 19

“Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình” cùng cả nước vượt qua dịch bệnh Covid - 19

Gần 36 tỷ đồng từ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp sức cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Gần 36 tỷ đồng từ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp sức cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Hơn 20.000 lon sữa gửi tới trẻ em nghèo, người yếu thế, người gặp khó khăn bởi đại dịch

Hơn 20.000 lon sữa gửi tới trẻ em nghèo, người yếu thế, người gặp khó khăn bởi đại dịch

Ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội

Ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội

Trên 290 tỷ đồng ủng hộ tại Chương trình trực tuyến tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19”

Trên 290 tỷ đồng ủng hộ tại Chương trình trực tuyến tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19”