Quảng Bình: Dấu ấn "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"

Quảng Bình: Dấu ấn "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"

Quảng Bình: Triển khai giải ngân nguồn vốn hỗ trợ nhà cho đồng bào DTTS

Quảng Bình: Triển khai giải ngân nguồn vốn hỗ trợ nhà cho đồng bào DTTS

Tỉnh Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Khăm Muồn (Lào) khắc phục hậu quả lũ lụt

Tỉnh Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Khăm Muồn (Lào) khắc phục hậu quả lũ lụt

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ làm việc tại tỉnh Quảng Bình

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ làm việc tại tỉnh Quảng Bình

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ làm việc với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ làm việc với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thuỷ làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Bình

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Quảng Bình

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/09/2023 - Người dân hiến đất mở đường xây dựng đô thị văn minh

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/09/2023 - Người dân hiến đất mở đường xây dựng đô thị văn minh

Quảng Bình: Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 105 nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo

Quảng Bình: Hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 105 nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Quảng Bình

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Quảng Bình

Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình: Phát huy hiệu quả "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc"

Huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình: Phát huy hiệu quả "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc"

Quảng Bình: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013-2023.

Quảng Bình: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013-2023.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 12/04/2023 - Nhiều dự án chậm tiến độ tại Quảng Bình

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 12/04/2023 - Nhiều dự án chậm tiến độ tại Quảng Bình

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình: Hỗ trợ xây dựng 80 nhà "Đại đoàn kết"

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình: Hỗ trợ xây dựng 80 nhà "Đại đoàn kết"

Quảng Bình: Tổ chức hiệu quả công tác tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ

Quảng Bình: Tổ chức hiệu quả công tác tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ