Đổi mới phương pháp thực hiện Luật MTTQ Việt Nam

Đổi mới phương pháp thực hiện Luật MTTQ Việt Nam

Thêm nhiều nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Thêm nhiều nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm và tặng quà người có công tại Lào Cai

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm và tặng quà người có công tại Lào Cai

Nêu cao những nghĩa cử cao đẹp của lưu học sinh Việt Nam

Nêu cao những nghĩa cử cao đẹp của lưu học sinh Việt Nam

Nâng cao chất lượng phối hợp giữa các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện Luật MTTQ Việt Nam

Nâng cao chất lượng phối hợp giữa các tổ chức chính trị-xã hội trong thực hiện Luật MTTQ Việt Nam

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của mỗi đoàn viên, hội viên

Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của mỗi đoàn viên, hội viên

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh vấn an Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh vấn an Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Sẻ chia cùng những người nơi tuyến đầu chống dịch

Sẻ chia cùng những người nơi tuyến đầu chống dịch

Thay đổi tư duy, nhận thức của mỗi cán bộ khi thực hiện cải cách hành chính

Thay đổi tư duy, nhận thức của mỗi cán bộ khi thực hiện cải cách hành chính

Phân phối hỗ trợ công bằng, chính xác, không để tạo dư luận xấu

Phân phối hỗ trợ công bằng, chính xác, không để tạo dư luận xấu

Tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát gói hỗ trợ 62 ngàn tỷ đồng

Tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát gói hỗ trợ 62 ngàn tỷ đồng

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm và chúc mừng Báo NTNN/Dân Việt

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh thăm và chúc mừng Báo NTNN/Dân Việt

Thêm nhiều tấm lòng nhân ái gửi về Mặt trận

Thêm nhiều tấm lòng nhân ái gửi về Mặt trận

Chủ động thay đổi phương thức, tư duy, cách nghĩ, cách làm

Chủ động thay đổi phương thức, tư duy, cách nghĩ, cách làm

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh dâng hương tưởng niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh dâng hương tưởng niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ