Kon Tum: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Kon Tum: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Kon Tum: Tập huấn hướng dẫn các nội dung về Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Tổ hoà giải ở cơ sở năm 2023

Kon Tum: Tập huấn hướng dẫn các nội dung về Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Tổ hoà giải ở cơ sở năm 2023

Kon Tum: Tập huấn về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023

Kon Tum: Tập huấn về Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023

Kon Tum: Tập huấn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023

Kon Tum: Tập huấn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra, khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 tại tỉnh Kon Tum

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra, khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 tại tỉnh Kon Tum

Kon Tum: Tập trung phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS

Kon Tum: Tập trung phát triển toàn diện vùng đồng bào DTTS

Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum tiếp nhận ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”

Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum tiếp nhận ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”

Hội nghị góp ý, phản biện xã hội dự thảo tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

Hội nghị góp ý, phản biện xã hội dự thảo tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông

Hội nghị bất thường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Hội nghị bất thường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum khóa X, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc Tết tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc Tết tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 10/12/2022 - Tìm giải pháp cho khu tái định cư bỏ hoang

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 10/12/2022 - Tìm giải pháp cho khu tái định cư bỏ hoang

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 8, khoá X, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum lần thứ 8, khoá X, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại tướng Phan Văn Giang dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Kon Tum

Đại tướng Phan Văn Giang dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Kon Tum

Kon Tum: Gặp mặt các tầng lớp nhân dân, nhân sỹ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, kiều bào và thân nhân kiều bào dịp Xuân Quý Mão năm 2023

Kon Tum: Gặp mặt các tầng lớp nhân dân, nhân sỹ, trí thức, chức sắc các tôn giáo, kiều bào và thân nhân kiều bào dịp Xuân Quý Mão năm 2023

Kon Tum: Thôn Đăk Krăk vui ngày hội đại đoàn kết

Kon Tum: Thôn Đăk Krăk vui ngày hội đại đoàn kết