Bình Dương: Vận động gần 60 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo

Bình Dương: Vận động gần 60 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo

Bình Dương: Trao quà và tiếp nhận ủng hộ người nghèo

Bình Dương: Trao quà và tiếp nhận ủng hộ người nghèo

Phật giáo Bình Dương: Ủng hộ 15.000 phần quà "Tết vì người nghèo”

Phật giáo Bình Dương: Ủng hộ 15.000 phần quà "Tết vì người nghèo”

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm và tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Dương

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm và tặng quà người có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bình Dương

Dầu Tiếng (Bình Dương): Đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm, chăm lo

Dầu Tiếng (Bình Dương): Đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm, chăm lo

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương ký kết thực hiện các chương trình an sinh xã hội

Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương ký kết thực hiện các chương trình an sinh xã hội

Bàu Bàng (Bình Dương): Tổ chức Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận cơ sở giỏi năm 2023

Bàu Bàng (Bình Dương): Tổ chức Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận cơ sở giỏi năm 2023

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khảo sát việc triển khai công tác Mặt trận tại tỉnh Bình Dương

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khảo sát việc triển khai công tác Mặt trận tại tỉnh Bình Dương

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khảo sát việc triển khai công tác Mặt trận tại tỉnh Bình Dương

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khảo sát việc triển khai công tác Mặt trận tại tỉnh Bình Dương

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng: Hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng: Hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận các cấp

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh Bình Dương

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của tỉnh Bình Dương

Bình Dương: Đổi rác lấy quà - Một cách làm hay

Bình Dương: Đổi rác lấy quà - Một cách làm hay

Tân Thành – Bình Dương: Những chuyển biến tích cực sau 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Tân Thành – Bình Dương: Những chuyển biến tích cực sau 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Bình Dương:Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6): Nói không với rác thải nhựa

Bình Dương:Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6): Nói không với rác thải nhựa

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú (Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương): Ra mắt mô hình “Lắng nghe dân nói”

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú (Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương): Ra mắt mô hình “Lắng nghe dân nói”