Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 25/01/2024 - Bất lực trước những bãi rác tự phát

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 25/01/2024 - Bất lực trước những bãi rác tự phát

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 30/12/2023 - Bãi rác giữa khu dân cư gây khói bụi nghiêm trọng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 30/12/2023 - Bãi rác giữa khu dân cư gây khói bụi nghiêm trọng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 27/12/2023 - Bãi rác cháy âm ỉ gây ô nhiễm nghiêm trọng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 27/12/2023 - Bãi rác cháy âm ỉ gây ô nhiễm nghiêm trọng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 11/10/2023 - Bãi rác gây mùi ở Việt Yên đã được khắc phục

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 11/10/2023 - Bãi rác gây mùi ở Việt Yên đã được khắc phục

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 20/06/2023 - Bãi rác tự phát quy mô lớn đã được dọn dẹp

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 20/06/2023 - Bãi rác tự phát quy mô lớn đã được dọn dẹp

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 27/07/2023 - Bãi rác thải gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 27/07/2023 - Bãi rác thải gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 09/05/2023 - Cần hướng tháo gỡ cho 12 nghìn sổ đỏ cấp vượt hạn mức

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 09/05/2023 - Cần hướng tháo gỡ cho 12 nghìn sổ đỏ cấp vượt hạn mức

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 05/05/2023 - Không được di dời khỏi khu vực bãi rác ô nhiễm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 05/05/2023 - Không được di dời khỏi khu vực bãi rác ô nhiễm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 19/01/2023 - Khắc phục bãi rác liên tục cháy

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 19/01/2023 - Khắc phục bãi rác liên tục cháy

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/12/2022 - Phản hồi về bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/12/2022 - Phản hồi về bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 01/12/2022 - Bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 01/12/2022 - Bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 26/09/2022 - Bãi rác quá tải ảnh hưởng cuộc sống của hàng nghìn hộ dân

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 26/09/2022 - Bãi rác quá tải ảnh hưởng cuộc sống của hàng nghìn hộ dân

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 27/05/2022 - Tạm dừng việc khai thác và sản xuất tại khu vực rừng xã Tam Dị

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 27/05/2022 - Tạm dừng việc khai thác và sản xuất tại khu vực rừng xã Tam Dị

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 07/03/2022 - Bãi rác gây ô nhiễm tại khu dân cư

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 07/03/2022 - Bãi rác gây ô nhiễm tại khu dân cư

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/02/2022 - Cải tạo bãi rác thành vườn cộng đồng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 13/02/2022 - Cải tạo bãi rác thành vườn cộng đồng