Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 20/06/2023 - Bãi rác tự phát quy mô lớn đã được dọn dẹp

(Mặt trận) - Chương trình từng có nhiều phóng sự về việc rác thảo sinh hoạt tràn lan, gây ô nhiễm ở nhiều địa phương. Thậm chí, ở những đô thị lớn như TP Hồ chí Minh cũng xuất hiện các bãi rác tự phát quy mô lớn. Đáng mừng là sau khi sự việc phản ánh, ở một số nơi, các bãi rác ô nhiễm đã được xử lý. Ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt

Đổi mới tổ chức bộ máy của MTTQ Việt Nam

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 12/06/2024 - Hàng trăm nông dân là nạn nhân trong đường dây vỡ hụi