Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phượng Cát

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phượng Cát

Bí thư Bắc Kạn về bản nghèo vùng cao vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bí thư Bắc Kạn về bản nghèo vùng cao vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại TP Cần Thơ

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại TP Cần Thơ

Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư thôn Cửa Tùng tỉnh Khánh Hòa

Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư thôn Cửa Tùng tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cần Thơ

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cần Thơ

Ngày 12/11: Tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn tỉnh

Ngày 12/11: Tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong toàn tỉnh

Thống nhất ý Đảng - lòng dân, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, văn minh

Thống nhất ý Đảng - lòng dân, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, văn minh

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Nghệ An

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết ở Nghệ An

Đại tướng Phan Văn Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hưng Yên

Đại tướng Phan Văn Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hưng Yên

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Phú Yên

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tỉnh Phú Yên

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tuyên Quang

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tuyên Quang

Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Phú Yên

Chủ tịch nước dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Phú Yên

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đà Nẵng

Chủ tịch Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đà Nẵng