Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Công đoàn cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Tuyên Quang: Phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6)

Tuyên Quang: Phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5/6)

Hà Nội: Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới 2023

Hà Nội: Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới 2023

Bình Dương:Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6): Nói không với rác thải nhựa

Bình Dương:Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6): Nói không với rác thải nhựa

Quảng Trị: Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2023 và Phát động xây dựng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025

Quảng Trị: Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2023 và Phát động xây dựng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025

Bắc Giang: Ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Bắc Giang: Ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Công đoàn Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Công đoàn Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Bắc Kạn: Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và phát động xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Tú

Bắc Kạn: Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và phát động xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Tú

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

MTTQ tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6

MTTQ tỉnh Tuyên Quang phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tiên tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Ủy ban MTTQ thành phố Hà Tiên tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Minh  tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2022

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện An Minh tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2022

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và ra mắt mô hình “Khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm”

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và ra mắt mô hình “Khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm”

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Mặt trận Ninh Thuận: Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020

Mặt trận Ninh Thuận: Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020