Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

(Mặt trận) -Ngày 2-6, tại thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh và thôn Phù Lưu, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6, Tháng Hành động vì môi trường và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khánh Hòa: Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 Nhân dân thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh tham gia Lễ phát động

Ngày Môi trường thế giới năm nay được Chương trình môi trường Liên Hợp quốc phát động với chủ đề “Chỉ một trái đất”. Để công tác BVMT được triển khai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường (BVMT), ứng phó với biến đổi khí hậu; vai trò của công tác BVMT, bảo tồn, dang dạng sinh học trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền các mô hình, giải pháp BVMT, bảo vệ đa dạng sinh học hiệu quả.

Lồng ghép nội dung về BVMT, bảo tồn đa dạng sinh học trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác BVMT, tham gia trồng và bảo vệ cây xanh, tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải; xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu hướng tới việc số hóa công tác quản lý môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; tập trung các nguồn lực để giải quyết triệt để các vấn đề nóng về môi trường trên địa bàn.

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tặng thùng đựng rác cho Nhân dân thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tặng thôn 2 thôn Phù Lưu và Chiềng Khạt 50 thùng đựng rác, giúp bà con Nhân dân thuận tiện trong việc thu gom, xử lý rác thải.

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tặng thùng đựng rác cho Nhân dân thôn Phù Lưu, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc.
 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa và huyện Lang Chánh cùng Nhân dân ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường trong khu dân cư thôn Chiềng Khạt, xã Đồng Lương.

Sau lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, huyện Vĩnh Lộc, huyện Lang Chánh cùng đông đảo Nhân dân 2 thôn đã ra quân dọn vệ sinh các tuyến đường trong khu dân cư.

Phan Nga