Tri ân những người đóng góp cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng 11/1, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã đến thăm hỏi gia đình cố Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Xuân Thủy và cụ Hoàng Thái, nguyên Ủy viên Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Cần những giải pháp đột phá để nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức tư vấn

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách tại các tỉnh, thành Tây Nam bộ

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ở khu dân cư

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng thăm hỏi gia đình cố Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Xuân Thủy

Gặp gỡ gia đình các vị nguyên lãnh đạo Nhà nước, nguyên Ủy viên Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của các vị với sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong tình hình mới hiện nay.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, năm 2021 vừa qua với những khó khăn, thử thách do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn tiếp tục được phát huy. Càng trong gian khó, MTTQ Việt Nam càng thể hiện rõ vai trò, sứ mệnh cao cả của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao.

Chia sẻ về những nội dung nổi bật của công tác Mặt trận trong năm 2022, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống MTTQ các cấp, là năm bản lề, có tính chất quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, bởi vậy, việc triển khai các chương trình hành động của MTTQ Việt Nam các cấp sẽ theo hướng trọng tâm, trọng điểm, thực chất, hiệu quả, bám sát tình hình thực tiễn đất nước và yêu cầu của Nhân dân để tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Trong đó sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh phong trào thi đua phục hồi phát triển kinh tế; Thực hiện hiệu quả hơn nữa các chương trình phối hợp, phòng trào thi đua yêu nước; Nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận Hội nghị TW 4 khóa XIII số 21-KL/TW, các quy định, quyết định của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư;...

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tặng quà gia đình cố Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Xuân Thủy  

Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng gửi lời chúc mừng năm mới đến gia đình các vị nguyên lãnh đạo Nhà nước, nguyên Ủy viên Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, đồng thời mong muốn các vị cùng gia đình sẽ tục cống hiến cho Đảng, Nhà nước, góp sức cùng MTTQ Việt Nam triển khai hiệu quả nội dung chương trình hành động đã đề ra, từ đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng thăm hỏi cụ Hoàng Thái, nguyên Ủy viên Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam

Trân trọng cảm ơn tình cảm của Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, gia đình các vị nguyên lãnh đạo Nhà nước, nguyên Ủy viên Thường trực UBTƯ MTTQ mong muốn trong năm 2022, MTTQ Việt Nam luôn phát huy vai trò của mình trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.