Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra việc quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tại Lai Châu

(Mặt trận) - Trong 2 ngày 22-23/03, bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác vận động, quản lý và sử dụng Qũy “Vì người nghèo” tại Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu và hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em các huyện Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Nậm Nhùn.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy thăm hỏi nạn nhân của vụ cháy tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Phối hợp để lựa chọn những kiều bào tiêu biểu tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tiền Giang và Bình Phước về công tác tổ chức Đại hội

 

Theo đó, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh và đoàn công tác đã đến xã Phìn Hồ, huyện Sìn Hồ kiểm tra, thăm và tặng 10 xuất quà cho các hộ gia đình nghèo của xã; trao nguồn kinh phí hỗ trợ mua đồ ấm cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Tới thăm các hộ gia đình, bà Trương Thị Ngọc Ánh đã động viên các gia đình tiếp tục nỗ lực, cố gắng vươn lên trong cuộc sống để chung tay cùng các cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới của huyện nói riêng, của tỉnh Lai Châu nói chung.

Làm việc với Uỷ ban MTTQ tỉnh Lai Châu và Uỷ ban MTTQ các huyện, bà Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, Uỷ ban MTTQ tỉnh và MTTQ các huyện trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Bên cạnh đó, quan tâm hơn nữa việc triển khai, vận động, tiếp nhận, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, làm nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo theo đúng quy định; phối hợp chặt chẽ trong quản lý nguồn lực ủng hộ người nghèo, nắm chắc nguồn vận động thông qua các sở, ngành để từ đó có sự giám sát, triển khai hiệu quả.