TP Đà Nẵng: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo'

TP Đà Nẵng: Gần 40 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo'

An Giang: Hơn 284 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

An Giang: Hơn 284 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Quỹ vì người nghèo tỉnh Bình Phước thực hiện tốt công tác chăm lo người nghèo

Quỹ vì người nghèo tỉnh Bình Phước thực hiện tốt công tác chăm lo người nghèo

Sơn La vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" được hơn 17 tỷ đồng

Sơn La vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" được hơn 17 tỷ đồng

Gia Lai: Vận động hơn 4,7 tỷ đồng vào Quỹ ‘Vì người nghèo’ năm 2023

Gia Lai: Vận động hơn 4,7 tỷ đồng vào Quỹ ‘Vì người nghèo’ năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

Gia Lai: Hơn 4,7 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp

Gia Lai: Hơn 4,7 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp

Bắc Giang: Gần 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Bắc Giang: Gần 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Mường Ảng ủng hộ hơn 350 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo”

Mường Ảng ủng hộ hơn 350 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo”

Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp nhận hơn 44,3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Thành phố Hồ Chí Minh: Tiếp nhận hơn 44,3 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre sơ kết hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre sơ kết hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023

TP.Vũng Tàu: Vận động 2,59 tỷ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo"

TP.Vũng Tàu: Vận động 2,59 tỷ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo"

Hải Phòng: Các địa phương, đơn vị chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố gần 17 tỷ đồng

Hải Phòng: Các địa phương, đơn vị chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố gần 17 tỷ đồng

Quảng Nam: Phát huy hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”

Quảng Nam: Phát huy hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”

Đồng Nai: Hơn 2 ngàn phần quà từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ Tết cho người nghèo

Đồng Nai: Hơn 2 ngàn phần quà từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ Tết cho người nghèo