Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 300 triệu đồng Quỹ 'Vì người nghèo'

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 300 triệu đồng Quỹ 'Vì người nghèo'

Quỹ Vì người nghèo tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận ủng hộ 300 triệu đồng

Quỹ Vì người nghèo tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận ủng hộ 300 triệu đồng

MTTQ huyện Thạch An vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hơn 243 triệu đồng

MTTQ huyện Thạch An vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hơn 243 triệu đồng

Quỹ Vì người nghèo tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận gần 1,1 tỷ đồng

Quỹ Vì người nghèo tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận gần 1,1 tỷ đồng

Chợ Đồn (Bắc Kạn): Lan tỏa phong trào xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

Chợ Đồn (Bắc Kạn): Lan tỏa phong trào xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vì người nghèo

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vì người nghèo

MTTQ huyện Krông Búk phát huy hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”

MTTQ huyện Krông Búk phát huy hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”

Phú Yên: Vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo đạt hơn 12 tỷ đồng

Phú Yên: Vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo đạt hơn 12 tỷ đồng

Bắc Giang: Gần 9,8 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp

Bắc Giang: Gần 9,8 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo các cấp

Vĩnh Long: Vận động Quỹ ‘Vì người nghèo’ trên 101 tỷ đồng

Vĩnh Long: Vận động Quỹ ‘Vì người nghèo’ trên 101 tỷ đồng

Ninh Thuận: Huyện Thuận Bắc phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Ninh Thuận: Huyện Thuận Bắc phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Bình Phước: Tiếp nhận trên 103 tỷ đồng Quỹ ‘Vì người nghèo’

Bình Phước: Tiếp nhận trên 103 tỷ đồng Quỹ ‘Vì người nghèo’

Kiều bào đồng hành cùng Mặt trận giúp đỡ người nghèo

Kiều bào đồng hành cùng Mặt trận giúp đỡ người nghèo

Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh vận động ủng hộ hơn 1,1 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”

Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh vận động ủng hộ hơn 1,1 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh 7,2 tỷ đồng

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tiếp nhận ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh 7,2 tỷ đồng