Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng dự Hội thảo khoa học “Phát huy sức mạnh của Nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn”

(Mặt trận) - Sáng ngày 21/12, tại thành phố Lạng Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Lạng Sơn phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Phát huy sức mạnh của Nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc từ thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn”.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Khẳng định vai trò của Mặt trận tỉnh Hà Tĩnh trong vận động các tổ chức tôn giáo tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Quang cảnh Hội thảo 

Các đồng chí: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Tiến sĩ Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đồng chủ trì hội thảo.

Cùng dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học; lãnh đạo trường chính trị một số tỉnh. Về phía tỉnh Lạng Sơn, dự hội thảo có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh, thường trực các huyện ủy, Thành ủy.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu đề dẫn tại hội thảo 

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược xuyên suốt của Đảng và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. Lạng Sơn là một trong những tỉnh có nhiều mô hình tiêu biểu, có những bài học kinh nghiệm thật sự quý báu, là minh chứng sinh động về sự quán triệt, triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng về phát huy sức mạnh Nhân dân và đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí nhấn mạnh hội thảo lần này là sự kiện có nhiều ý nghĩa nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII, là dịp để tỉnh Lạng Sơn chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn phát triển phong phú của mình phục vụ cho việc tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc Đổi mới đất nước, chuẩn bị một bước cho việc xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVIII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Gợi ý các nội dung thảo luận tại hội thảo, đồng chí đề nghị các đại biểu, các nhà khoa học tập trung thảo luận, làm rõ hơn một số vấn đề về thực tiễn và kinh nghiệm phát huy sức mạnh của Nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ở tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, từ đó nghiên cứu những điều kiện, khả năng vận dụng cho những địa phương khác, nhất là những tỉnh biên giới, miền núi. Đồng thời, đề xuất các giải pháp, kiến nghị để phát huy sức mạnh của Nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội thảo 

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã thông tin những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của Đảng bộ tỉnh. Nhấn mạnh ý nghĩa hội thảo, đồng chí nêu rõ: Hội thảo nhằm quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8, khoá XIII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; “Về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”, thể hiện sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ sớm, từ xa của Đảng. Đồng thời, thực hiện tốt nguyên tắc, quan điểm dựa vào dân, lấy “dân là gốc”, khơi dậy, phát huy ý chí tự lực, tự cường, truyền thống văn hoá, yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân”, lấy “yên dân” là nhân tố quyết định mọi thắng lợi, của sự nghiệp xây dựng, và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí cũng nêu một số đề xuất, kiến nghị như: đề xuất Trung ương ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội, đoàn thể và các lực lượng tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố làm cơ sở đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị các cấp đối với địa bàn cơ sở. Cùng đó, quan tâm tập trung nguồn lực để nâng cấp, mở rộng hạ tầng, kết nối giao thông phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi thúc đẩy giảm nghèo nhanh và bền vững, nhất là ở khu vực nông thôn, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng tại Hội thảo

Trong chương trình hội thảo, tại phiên thứ nhất, các đại biểu đã tham luận, thảo luận về thực tiễn phát huy sức mạnh của Nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của tỉnh Lạng Sơn và một số địa phương khác trong cả nước. Trong phiên thứ hai – phiên tọa đàm bàn tròn, các đại biểu đã phân tích những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn của tỉnh Lạng Sơn trong phát huy sức mạnh của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua đó, các đại biểu làm rõ những bài học kinh nghiệm của việc phát huy sức mạnh của Nhân dân, về đoàn kết các dân tộc, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác dân vận, khơi dậy sức dân trong phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng, chủ quyền biên giới của Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn nói riêng và cả nước nói chung. Đồng thời, nêu giải pháp cụ thể để khơi dậy, phát huy sức mạnh của Nhân dân trong phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; giải pháp đưa nội dung phát huy sức mạnh của Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước, địa phương vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị…

Thông qua hội thảo đã giúp mỗi đại biểu nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về vai trò của Nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cũng như rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm để vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Trong quá trình chuẩn bị, ban tổ chức hội thảo đã tiếp nhận hơn 50 bài tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học từ các học viện, nhà trường, các tướng lĩnh quân đội, công an, các chuyên gia, lãnh đạo quản lý của tỉnh Lạng Sơn và một số tỉnh khác. Ngoài ra, ban tổ chức, ban chủ trì hội thảo cũng nhận được nhiều kiến nghị, đề xuất, các giải pháp phát huy tốt hơn vai trò của Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau hội thảo này, ban tổ chức hội thảo sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, đề xuất để tập hợp thành báo cáo chung phục vụ cho tổng kết thực hiện đường lối đổi mới đất nước của Đảng cũng như phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn thời gian tới.