LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 28/9/2020 - 4/10/2020)

Làm cho ý Đảng hợp với lòng dân

265 tỷ đồng ủng hộ và đăng ký ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung

Lan tỏa những tấm lòng đến đồng bào vùng lũ