LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 10/8/2020 - 16/8/2020)

Đổi mới để gần dân, hiểu dân và đáp ứng nhu cầu thực tiễn

Hạt nhân truyền ngọn lửa nhiệt huyết cho thế hệ trẻ

Cần Thơ từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng ĐBSCL