LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 09/12/2019 - 15/12/2019)

Lan tỏa mạnh mẽ những nghĩa cử cao đẹp

Tạo điểm nhấn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam trong lòng người dân

LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 10/8/2020 - 16/8/2020)