Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2022 của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương

(Mặt trận) - Sáng 25/3, phát biểu chỉ đạo hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 do Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tại Đà Nẵng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh: Kết quả phong trào thi đua của 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã đóng góp quan trọng để cả nước hoàn thành 14/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2022.

Phát biểu của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029

Làm rõ nét hơn những đóng góp nổi bật của Mặt trận tỉnh Hà Nam trong Báo cáo chính trị trình Đại hội

Chủ trì Hội nghị. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo kết quả hoạt động của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, năm 2022, tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động, phức tạp, khó lường. Ở trong nước, tình hình lạm phát tăng cao, giá xăng dầu, các yếu tố đầu vào biến động mạnh. Trong khi đó, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ ngày càng bất thường đã ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các địa phương cũng như đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống người dân nói chung và việc thực hiện các nội dung ký kết giao ước thi đua của Cụm thi đua 5 nói riêng.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, sự chỉ đạo, điều hành chủ động, hiệu quả, linh hoạt và quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các thành phố, sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân 5 thành phố đã triển khai thực hiện tốt mục tiêu kép và các giải pháp về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả Covid-19; kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nhanh, kịp thời cho các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19, nhất là các hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Các thành phố đồng thời phải giải quyết nhiều vấn đề lớn về quy hoạch, hạ tầng đô thị, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, thiên tai, bão lũ, an ninh trật tự...; tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các nghị quyết của Trung ương và thành phố, ban hành sớm các kế hoạch, chương trình hành động, củng cố kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và tổ chức triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước từ thành phố đến cơ sở với nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương có sự bứt phá so với năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt kế hoạch, tỷ lệ đóng góp của 5 thành phố vào GDP của cả nước năm 2022 là hơn 34%, tổng thu ngân sách chiếm 52% tổng thu ngân sách của cả nước...

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, năm 2022, thành phố Đà Nẵng vinh dự được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các thành viên trong cụm chọn làm Cụm trưởng Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

Với sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, sự giúp đỡ nhiệt tình, có hiệu quả của Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các thành phố bạn, thành phố Đà Nẵng đã cố gắng để làm tròn trách nhiệm Cụm trưởng, đóng góp vào các hoạt động chung của Cụm thi đua.

Thực hiện giao ước thi đua năm 2022 ký kết từ đầu năm với nhiều nội dung thi đua thiết thực, tại hội nghị, 5 thành phố tập trung đánh giá những kết quả đạt được, những việc còn tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của 5 thành phố.

Lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Đà Nẵng cho biết, công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 được các thành phố triển khai đồng bộ, chặt chẽ, toàn diện từ cấp thành phố đến cơ sở; khen thưởng kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích, theo quy định của Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn.

Các thành phố luôn chú trọng và giải quyết kịp thời các công việc liên quan đến: đề nghị, khen thưởng thành tích kháng chiến còn tồn đọng; tích cực chỉ đạo các quận, huyện và sở, ban, ngành liên quan rà soát, tổng hợp hồ sơ xét duyệt danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, khen thưởng các gia đình có nhiều liệt sĩ, kỷ niệm chương bị địch bắt tù đày…

Cùng với việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, các thành phố còn tập trung phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tại địa phương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng trong tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình đột phá theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ và chủ đề năm của từng thành phố.

Với những kết quả nổi bật, năm 2022, 5 thành phố trực thuộc Trung ương có 50.178 tập thể, cá nhân được khen thưởng.

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương, nổi bật là: thu ngân sách chiếm 52% của cả nước; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; mỗi thành phố đều có hình thức lan tỏa các phong trào thi đua nhằm xây dựng xã hội an toàn, tốt đẹp, khích lệ niềm tự hào của người dân.

“Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước của 5 thành phố luôn sát thực tiễn, có đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Từ đó động viên cán bộ, Đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân thi đua hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, đạt kết quả toàn diện. Kết quả phong trào thi đua của 5 thành phố đã đóng góp quan trọng để cả nước hoàn thành 14/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2022”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng; là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các thành phố; triển khai Luật Thi đua-Khen thưởng (sửa đổi); kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc" vào dịp 11/6/2023 (11/6/1948 - 11/6/2023). Năm 2023 cũng là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và là năm Chính phủ đề xuất chủ đề có ý nghĩa "Đoàn kết, kỷ cương - Bản lĩnh, linh hoạt - Đổi mới, sáng tạo - Kịp thời, hiệu quả".

Do vậy, ngoài những phong trào thi đua toàn quốc, mỗi thành phố cần lựa chọn đợt thi đua ngắn hạn để giải quyết những việc khó, việc mới, việc trọng tâm của địa phương. Đặc biệt, quan tâm đến việc khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong các cuộc kháng chiến, các hình thức khen thưởng lịch sử; tăng số lượng khen thưởng, hướng về cơ sở, người lao động trực tiếp, chú trọng khen thưởng đột xuất; phát động phong trào thi đua gắn với việc phục hồi, phát triển kinh tế...

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng cho rằng, 5 thành phố cần có cơ chế, chính sách cụ thể để tạo khí thế, khích lệ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang… tiếp tục đề cao trách nhiệm, bản lĩnh, dấn thân vì việc chung.

“Năm 2023, 5 thành phố lựa chọn chủ đề sát thực, khả thi để phát động phong trào thi đua. Tin tưởng, với một khí thế mới, quyết tâm chính trị cao, 5 thành phố sẽ đạt được nhiều thành tựu cao hơn, vượt năm 2022”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (bên phải) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên trái) tặng hoa chúc mừng cụm trưởng, cụm phó Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Tại hội nghị, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương bàn giao thành phố Hải Phòng làm Cụm trưởng Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023. Đồng thời, Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2023 phát động phong trào thi đua của năm với nhiều nội dung trọng tâm.

 
 Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Tùng