Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

(Mặt trận) - Trong các ngày từ 28 - 30/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ chủ chốt MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp năm 2023 tại các địa phương Móng Cái, Đầm Hà, Tiên Yên và Ba Chẽ.

Thừa Thiên Huế: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Lộc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bắc Kạn: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Đồn, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thành phố Hà Nội: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

 

Tại các hội nghị, các đại biểu là cán bộ chủ chốt MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã được học tập nghiên cứu 05 chuyên đề về triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Triển khai Kế hoạch số 196/KH-MTTQ-BTT, ngày 17/01/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả công tác Giám sát, PBXH của MTTQ và các tổ chức CT-XH; Phổ biến Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở; Hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Chuyên đề về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân chủ - Pháp luật truyền đạt.

Đại biểu tham gia tập huấn đã được trao đổi và giải đáp các tình huống, vướng mắc gặp phải trong thực tiễn giúp tăng cường và đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó, đem lại tính hiệu quả thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của MTTQ và các tổ chức thành viên ở địa phương, nhất là những vấn đề dư luận quan tâm để tạo sự thống nhất và đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, báo cáo viên đã trao đổi, cung cấp các nội dung thông tin cơ bản giúp cơ sở nắm vững Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, các nhiệm vụ trong công tác giám sát và phản biện xã hội, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền.

Thông qua tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Dự kiến trung tuần tháng 4/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại thành phố Cẩm Phả và huyện Vân Đồn./.