Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) -Ngày 2/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2014-2023; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 403 quy định chi tiết hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, giai đoạn 2017-2023.

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai” giai đoạn 1947 - 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

 Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh và UBND tỉnh Bắc Ninh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh; Bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh; Ông Nguyễn Đình Lợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh...

Theo Báo cáo của MTTQ tỉnh Bắc Ninh, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Bắc Ninh đã chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, chương trình giám sát, phản biện xã hội, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của Nhân dân. Hoạt động phản biện xã hội được MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp triển khai hiệu quả.

Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh chủ trì tổ chức 32 cuộc giám sát, 38 cuộc phản biện, tham gia phản biện vào 775 dự thảo văn bản; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện tổ chức 172 cuộc giám sát, 125 cuộc phản biện.

Quy trình giám sát, phản biện được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, khách quan, công khai. Các kiến nghị, đề xuất sau giám sát cơ bản được các cơ quan, đơn vị tiếp thu, có giải pháp giải quyết kịp thời. Nhiều ý kiến phản biện được các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, đánh giá cao.

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW về góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh Bắc Ninh thực hiện hơn 4.500 cuộc góp ý vào các văn bản, chủ trương, nghị quyết của các cơ quan cùng cấp. Tổ chức hơn 6.600 cuộc góp ý đối với đảng viên, hơn 10.600 cuộc góp ý xây dựng chính quyền...

Theo MTTQ tỉnh Bắc Ninh, thông qua công tác giám sát và phản biện xã hội đã phát hiện một số nội dung có liên quan đến thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật, đã kịp thời kiến nghị tới các cơ quan Nhà nước, các cơ quan liên quan để giải quyết, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Từ kết quả của công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã góp phần thực hiện tốt hơn công tác xây dựng Đảng, xây dựng và hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách, pháp luật.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh đã biểu dương những kết quả MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Bắc Ninh đạt được trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Quốc Chung yêu cầu MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh coi trọng kiểm tra, giám sát trong Đảng kết hợp với phát huy vai trò giám sát của MTTQ và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện các quy định về nêu gương, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, phát huy tính chủ động của MTTQ các cấp trong vai trò chủ trì hiệp thương trong bầu cử, phối hợp trong tiếp xúc cử tri, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội. Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong trong việc bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động, thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia vào việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi nhấn mạnh, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có vai trò rất quan trọng trong việc phát huy dân chủ của nhân dân, góp phần xây dựng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Qua 10 năm thực hiện Quyết định 217, 218, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các giải pháp đề ra và đạt được một số kết quả thiết thực.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Lợi đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về Quy chế giám sát và phản biện xã hội để thống nhất về nhận thức trong các cấp, các ngành, có như vậy công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chinh trị - xã hội mới đạt được hiệu quả, phát huy được dân chủ, tập hợp được ý kiến đông đảo nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Hằng năm, cần chủ động lựa chọn những nội dung, vấn đề bức xúc mà xã hội đang quan tâm có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân để xây dựng kế hoạch triển khai công tác giám sát và phản biện xã hội, trong đó cần đặc biệt quan tâm đến việc lựa chọn phương pháp giám sát, phản biện phù hợp.

Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ và các đoàn thể với cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp trong việc cung cấp thông tin, đảm bảo để MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội theo đúng các quy định hướng dẫn. Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tạo mọi điều kiện để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức giám sát và phản biện xã hội đạt hiệu quả hơn.

Tại Hội nghị, 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; 6 tập thể, 12 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh.

TUẤN MINH