TP. Hồ Chí Minh: Tập huấn thực hiện khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức

(Mặt trận) - Trong 2 ngày 28 và 29/9, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp với đơn vị đánh giá độc lập - Công ty TNHH Phân tích Thời gian thực RTA tổ chức tập huấn cho đội ngũ điều tra viên là cán bộ Mặt trận để nắm vững nội dung, phương thức thực hiện khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã, phường, thị trấn, qua đó tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, khách quan, đúng tiến độ đề ra.

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa: Ký kết giao ước thi đua năm 2024

Chư Pưh tập trung chỉ đạo đại hội Mặt trận các cấp

Ninh Bình: Thành phố Ninh Bình tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

 

Tập huấn là một giai đoạn trong hoạt động khảo sát đánh giá sự hài lòng năm 2022. Kết quả khảo sát này góp phần xây dựng bộ máy hành chính công của TP. Hồ Chí Minh hoạt động hiệu quả, minh bạch.

Phát biểu tại hội nghị, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho biết, nhiệm vụ của công tác khảo sát này rất quan trọng, bởi qua khảo sát sẽ giúp kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện của bộ máy hành chính công, đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp phù hợp, thiết thực để cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính, sự phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp trên địa bàn Thành phố. Kết quả khảo sát cũng là dữ liệu quan trọng để Thành phố đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm cải thiện chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Bà cũng đề nghị điều tra viên phải có tác phong chuyên nghiệp, hiểu được tâm lý của người dân để khai thác nội dung phản ánh nhưng phải tôn trọng quan điểm khách quan, không gợi ý nội dung trả lời. Quá trình khảo sát diễn ra độc lập, bảo mật thông tin của người được phỏng vấn.

 

Tại buổi tập huấn, TS. Lê Đặng Trung, Chuyên gia kinh tế, Giám đốc Công ty TNHH Phân tích Thời gian thực RTA đã hướng dẫn các điều tra viên về nội dung, cách thức phỏng vấn trực tiếp lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân thông qua phần mềm được cài đặt trong điện thoại thông minh.