Thanh Hóa: Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân bản Co Me

(Mặt trận) - Sáng 13/11, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022).

Lào Cai sẵn sàng cho Đại hội MTTQ cấp tỉnh

Tây Ninh: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bến Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Giang: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bắc Quang, Yên Minh nhiệm kỳ 2024-2029

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân và cán bộ bản Co Me, xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa.

Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và huyện Quan Hóa.

Bản Co Me cách trung tâm huyện Quan Hóa hơn 70 km, là nơi sinh sống của 145 hộ, với 474 khẩu, gồm 3 dân tộc Thái, Mường, Kinh. Đây là bản di dân tái định cư dự án Thủy điện Trung Sơn, được tỉnh Thanh Hóa xây dựng sau trận lũ lịch sử năm 2018 để tránh nguy cơ sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Tại nơi ở mới, người dân bản Co Me được đầu tư đồng bộ về điện lưới, nước sạch, đường giao thông, được cấp đất sản xuất. Trong những năm qua Ban công tác mặt trận bản đã tích cực vận động, đoàn kết tập hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối và nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp Nhân dân; nêu cao ý thức tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Hiện nay thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng/người/năm. Phong trào xây dựng bản văn hóa, gia đình văn hóa được triển khai sâu rộng, nhiều nét văn hoá truyền thống của cộng đồng như khặp Thái, múa trống chiêng, khua luống, kèn chiêng, sáo… được lưu giữ. Bên cạnh đó, Ban công tác Mặt trận phối hợp với các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện các cuộc vận động tạo đồng thuận của người dân nhằm thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu chung vui với Nhân dân và cán bộ bản Co Me. 

Vui mừng khi về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với người dân bản Co Me, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc mừng dân bản đã có những bước chuyển mới trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống quý báu và tự hào của dân tộc ta. Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm củng cố, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là nguồn sức mạnh to lớn trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy rất ấn tượng khi bản Co Me vẫn giữ được nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc, phong trào xây dựng bản văn hóa, gia đình văn hóa được triển khai sâu rộng trong cộng đồng dân cư; các hủ tục từng bước được xóa bỏ, tình làng, nghĩa xóm ngày càng được gắn bó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của bản ngày một vững chắc.

 
Quang cảnh Ngày hội

Để bản có những bước phát triển mới, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã Trung Sơn, nhất là Chi bộ bản Co Me cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bản; Đoàn kết, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại, tích cực phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng bản ngày càng khởi sắc. Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, đầu tư thâm canh tăng năng suất cây trồng vật nuôi… để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững.

Đề nghị dân bản chấp hành nghiêm những chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; giữ gìn an ninh - trật tự, đấu tranh với tội phạm ma túy; chăm lo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng trong việc xây dựng đời sống mới. Quan tâm đẩy mạnh phong trào khuyến học - khuyến tài trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư. Giữ gìn vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp. Cấp ủy Chi bộ quan tâm, chăm lo cho những người có uy tín trong cộng đồng để phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc xây dựng bản Co Me thành bản nông thôn mới.

 

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng mong rằng thời gian tới Nhân dân và cán bộ bản Co Me nói riêng, Nhân dân và cán bộ xã Trung Sơn và huyện Quan Hóa nói chung đã đoàn kết, đoàn kết hơn nữa; đã nỗ lực, nỗ lực hơn nữa, đã quyết tâm, quyết tâm hơn nữa xây dựng huyện Quan Hóa ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã tặng Nhân dân và cán bộ bản Co Me bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một biểu tượng cao đẹp, thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; trao 50 triệu đồng cho đại diện hộ gia đình bà Lương Thị Khánh để hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết và trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng Nhân dân và cán bộ bản Co Me bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng. 
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trao kinh phí xây dựng Nhà Đại Đoàn kết cho đại diện hộ gia đình bà Lương Thị Khánh.
Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và lãnh đạo tỉnh trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở bản Co Me.
Ngay sau khi dự ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã đến thăm tình hình đời sống một số gia đình tại bản Co Me