Thanh Hóa: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội

Thanh Hóa: Tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội

Thanh Hóa: Góp niềm vui cho người nghèo

Thanh Hóa: Góp niềm vui cho người nghèo

Thanh Hóa: Tiếp nhận quà Tết tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Thanh Hóa: Tiếp nhận quà Tết tặng các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Thanh Hóa: Trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo TP Thanh Hóa

Thanh Hóa: Trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo TP Thanh Hóa

Thanh Hóa: Xuân về trên những ngôi nhà 'đại đoàn kết'

Thanh Hóa: Xuân về trên những ngôi nhà 'đại đoàn kết'

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài dự Đại hội đại biểu Người công giáo tỉnh Thanh Hóa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 -2027

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài dự Đại hội đại biểu Người công giáo tỉnh Thanh Hóa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 -2027

Thanh Hóa tích cực chăm lo phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thanh Hóa tích cực chăm lo phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 10 (khóa XIV)

Hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 10 (khóa XIV)

Thanh Hóa: Phát huy vai trò của MTTQ trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước

Thanh Hóa: Phát huy vai trò của MTTQ trong triển khai các phong trào thi đua yêu nước

MTTQ TP Thanh Hóa phát huy vai trò trong xây dựng đô thị văn minh

MTTQ TP Thanh Hóa phát huy vai trò trong xây dựng đô thị văn minh

Thanh Hóa: Ủy ban MTTQ tỉnh tổng kết mô hình và kết quả cuộc vận động năm 2022

Thanh Hóa: Ủy ban MTTQ tỉnh tổng kết mô hình và kết quả cuộc vận động năm 2022

Chuyện những người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” ở Thanh Hóa

Chuyện những người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” ở Thanh Hóa

Thanh Hóa: Trao nhà đại đoàn kết cho các hộ công giáo nghèo sinh sống trên sông tại huyện Thọ Xuân

Thanh Hóa: Trao nhà đại đoàn kết cho các hộ công giáo nghèo sinh sống trên sông tại huyện Thọ Xuân

Thanh Hóa: Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân bản Co Me

Thanh Hóa: Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân bản Co Me

Đoàn công tác Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn chúc Tết cổ truyền Việt Nam tại Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa

Đoàn công tác Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn chúc Tết cổ truyền Việt Nam tại Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa