Phú Yên: Tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

(Mặt trận) - Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, sáng ngày 06/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.

Lào Cai: 9/9 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029

Đà Nẵng: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bình Định: Tuyên dương các cá nhân và tập thể trong thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Hồng Nam phát biểu tại Lễ phát động

Trong những năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, rất nhiều doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tỉnh và ngoài tỉnh đã quan tâm ủng hộ giúp đỡ người nghèo như: ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, trực tiếp hỗ trợ xây dựng nhà, khám chữa bệnh, hỗ trợ sinh kế, xây dựng trường học và các công trình dân sinh,…

Hiện nay, toàn tỉnh Phú Yên có 13.046 hộ nghèo và 22.481 hộ cận nghèo. Mặt khác, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của Nhân dân, nhất là người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội. Hàng ngàn hộ nghèo đang rất cần được hỗ trợ về nhà ở và sinh kế để ổn định đời sống; nhiều xã đặc biệt khó khăn đang cần được quan tâm giúp đỡ.

Tại Lễ phát động các đơn vị, cá nhân đã đăng ký ủng hộ hơn 410 triệu đồng.

Thay mặt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Hồng Nam ghi nhận và trân trọng cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân đã quan tâm giúp đỡ người nghèo trong suốt thời gian qua. Nguồn kinh phí ủng hộ của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân trong Tháng cao điềm “Vì người nghèo” năm 2022 sẽ sử dụng kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch.