Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên ký kết chương trình phối hợp với các sở, hội

Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên ký kết chương trình phối hợp với các sở, hội

Phú Yên: Xây 321 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo (đợt 2)

Phú Yên: Xây 321 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo (đợt 2)

Phú Yên: Chuẩn hóa công tác bảo vệ môi trường ở khu dân cư

Phú Yên: Chuẩn hóa công tác bảo vệ môi trường ở khu dân cư

Phú Yên: Tập huấn người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các DTTS năm 2023

Phú Yên: Tập huấn người uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các DTTS năm 2023

Phú Yên: Vận động hơn 6 tỷ đồng vào Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2023

Phú Yên: Vận động hơn 6 tỷ đồng vào Quỹ 'Vì người nghèo' năm 2023

Phú Yên: Kết nối cộng đồng, vì an sinh xã hội

Phú Yên: Kết nối cộng đồng, vì an sinh xã hội

Phú Yên: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525 về việc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội

Phú Yên: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525 về việc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội

Phú Yên: Hội nghị gặp gỡ, các tổ chức tôn giáo năm 2023

Phú Yên: Hội nghị gặp gỡ, các tổ chức tôn giáo năm 2023

Phú Yên: Giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo

Phú Yên: Giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo

Phú Yên: Triển khai xây dựng 1.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Phú Yên: Triển khai xây dựng 1.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Phú Yên: Hội nghị phản biện đối với dự thảo hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn

Phú Yên: Hội nghị phản biện đối với dự thảo hỗ trợ phát triển sản xuất trên địa bàn

Phú Yên: Phối hợp thực hiện hiệu quả tuyên truyền, phản ánh tình hình Nhân dân

Phú Yên: Phối hợp thực hiện hiệu quả tuyên truyền, phản ánh tình hình Nhân dân

Phú Yên: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2023

Phú Yên: Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2023

Phú Yên:Thăm, chúc mừng các chức sắc tôn giáo nhân dịp lễ Phục sinh

Phú Yên:Thăm, chúc mừng các chức sắc tôn giáo nhân dịp lễ Phục sinh

Phú Yên: Lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri

Phú Yên: Lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri