Phú Yên: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Sông Cầu, Tây Hòa nhiệm kỳ 2024-2029

Phú Yên: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Sông Cầu, Tây Hòa nhiệm kỳ 2024-2029

Phú Yên: Hoàn thành đại hội MTTQ cấp huyện trong tháng 6/2024

Phú Yên: Hoàn thành đại hội MTTQ cấp huyện trong tháng 6/2024

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 04/06/2024 - Người dân tự nguyện hiến đất, góp tiền làm đường

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 04/06/2024 - Người dân tự nguyện hiến đất, góp tiền làm đường

Phú Yên: 141 công trình, phần việc chào mừng đại hội MTTQ các cấp

Phú Yên: 141 công trình, phần việc chào mừng đại hội MTTQ các cấp

Phú Yên: Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới đến khu dân cư

Phú Yên: Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới đến khu dân cư

Phú Yên: Vận động hơn 10,7 tỉ đồng vào Quỹ Vì người nghèo

Phú Yên: Vận động hơn 10,7 tỉ đồng vào Quỹ Vì người nghèo

Phú Yên: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Tuy An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Phú Yên: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Tuy An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029

Nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội MTTQ các cấp tỉnh Phú Yên

Nhiều công trình, phần việc chào mừng đại hội MTTQ các cấp tỉnh Phú Yên

Phú Yên: Đại hội điểm MTTQ huyện Phú Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Phú Yên: Đại hội điểm MTTQ huyện Phú Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Phú Yên: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Tuy Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Phú Yên: Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Tuy Hòa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2024-2029

Sơn La: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phù Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Sơn La: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phù Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

Phú Yên: Nâng mức hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết từ 40 triệu đồng lên 50 triệu đồng

Phú Yên: Nâng mức hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết từ 40 triệu đồng lên 50 triệu đồng

Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên xây dựng 30 nhà Đại đoàn kết chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh

Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên xây dựng 30 nhà Đại đoàn kết chào mừng Đại hội MTTQ tỉnh

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La làm việc tại huyện Phù Yên

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La làm việc tại huyện Phù Yên

Phú Yên: Nhân lên sức mạnh đại đoàn kết

Phú Yên: Nhân lên sức mạnh đại đoàn kết