Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029

(Mặt trận) -Sáng 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 13 để bàn thảo công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Nhiều công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Tiền Giang

Bình Thuận: Đại hội MTTQVN huyện Hàm Thuận Nam, nhiệm kỳ 2024 -2029

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh trao nhà Đại đoàn kết cho người dân huyện Tân Biên

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Hạnh Nguyên.

Theo báo cáo, đến nay, tại Hà Tĩnh đã có 206/216 xã tổ chức thành công đại hội MTTQ cấp xã, dự kiến đến hết tháng 4/2024 hoàn thành đại hội cấp xã. Đại hội điểm cấp huyện tại Cẩm Xuyên sẽ tổ chức vào ngày 2-3/5/2024, dự kiến cấp huyện hoàn thành trong tháng 6/2024. Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 8/2024.

Để chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029, tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh quán triệt các nội dung cơ bản để đại biểu thảo luận, góp ý vào kế hoạch tổ chức, dự thảo báo cáo chính trị đại hội, đề án nhân sự, đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của công tác Mặt trận; xây dựng phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động và giải pháp nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Đại hội tiến hành lựa chọn, hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bảo đảm tính tiêu biểu, tính đại diện, tính thiết thực và thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện; cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

“Việc tổ chức đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ, đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam và các quy định, hướng dẫn hiện hành”, ông Trần Nhật Tân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Thảo luận tại hội nghị, đa phần ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đồng tình, thống nhất với kế hoạch, công tác chuẩn bị đại hội của Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra, đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về báo cáo chính trị đại hội, trong đó nhấn mạnh những kết quả nổi bật, điểm mới, sáng tạo trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.

Hạnh Nguyên