Gia Lai: Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(Mặt trận) - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Lan và Đinh Ngọc Hải chủ trì hội nghị.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Thuận cần lựa chọn những người có tâm huyết tham gia công tác Mặt trận

Hải Phòng: Gặp mặt Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024)

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029

 

Tham dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các sở, ban, ngành của tỉnh; các Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện nhân sĩ, trí thức, chức sắc trong các tổ chức tôn giáo, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số; đại diện một số doanh nghiệp và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải đã nêu khái quát ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và những nét mới của Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), cũng như một số nội dung trọng tâm trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) để các đại biểu nghiên cứu, tham gia ý kiến, như: Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về phát triển quỹ đất; về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất (Chương IX); về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; về cơ chế, chính sách tài chính, giá đất (Chương XI); về chế độ quản lý, sử dụng các loại đất…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến đối với một số nội dung trọng tâm trong Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), như: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; quy hoạch đất ở, đất sản xuất, đất sinh hoạt cộng đồng; quy định cụ thể việc giá đất đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư các dự án; các quy định về việc thu hồi đất; vấn đề định giá đất cần linh hoạt, sát với thị trường; việc giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Lan đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến của các đại biểu tham gia góp ý tại hội nghị; kịp thời tổng hợp các ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại các huyện, thị xã, thành phố, cũng như các tổ chức thành viên để báo cáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đảm bảo đúng theo thời gian quy định.