Gia Lai: Ký kết chương trình phối hợp giữa Mặt trận tỉnh và NHCSXH năm 2023

Gia Lai: Ký kết chương trình phối hợp giữa Mặt trận tỉnh và NHCSXH năm 2023

Gia Lai: Ký kết chương trình ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’

Gia Lai: Ký kết chương trình ‘Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam’

Gia Lai: Người uy tín, điểm tựa của đồng bào

Gia Lai: Người uy tín, điểm tựa của đồng bào

Gia Lai: Xây mới trên 70 căn nhà Đại đoàn kết

Gia Lai: Xây mới trên 70 căn nhà Đại đoàn kết

Gia Lai: Phấn đấu mỗi năm giảm 2,7% hộ nghèo người DTTS

Gia Lai: Phấn đấu mỗi năm giảm 2,7% hộ nghèo người DTTS

Gia Lai: Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường

Gia Lai: Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường

Gia Lai: Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Gia Lai: Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Gia Lai: Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Gia Lai: Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Gia Lai: Trao nhà “Đại đoàn kết” và "Nghĩa tình đồng đội" cho hộ khó khăn ở Ia Grai và Krông Pa

Gia Lai: Trao nhà “Đại đoàn kết” và "Nghĩa tình đồng đội" cho hộ khó khăn ở Ia Grai và Krông Pa

Gia Lai: Phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Gia Lai: Phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Gia Lai: Người uy tín xây dựng khối đại đoàn kết

Gia Lai: Người uy tín xây dựng khối đại đoàn kết

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 tại Gia Lai

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 tại Gia Lai

Gia Lai gặp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023

Gia Lai gặp mặt chức sắc, chức việc các tôn giáo nhân dịp đầu xuân Quý Mão 2023

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai dự sinh hoạt Chi bộ làng Ktu và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai dự sinh hoạt Chi bộ làng Ktu và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trao quà cho học sinh dân tộc Jrai

Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trao quà cho học sinh dân tộc Jrai