Bà Rịa – Vũng Tàu: Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) -Ngày 28/3, UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu tổ chức tập huấn chuyên đề về phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2023.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

 Các đại biểu tham gia chương trình tập huấn.

Buổi tập huấn có sự tham gia của 155 cán bộ MTTQ phường, xã; Ban công tác Mặt trận khu dân cư và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội.

Tại buổi tập huấn, ông Phạm Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu đã thông tin, truyền tải những kỹ năng, nghiệp vụ giám sát và phản biện xã hội; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội. Trong đó, hướng dẫn Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy trình xây dựng các văn bản, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội; công tác chuẩn bị điều hành phản biện xã hội và một số nội dung khác có liên quan đến phản biện xã hội.

Các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận, chia sẻ những nguyên tắc, vận dụng linh hoạt các kỹ năng nghiệp vụ trong lĩnh vực giám sát và phản biện xã hội, nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội ở địa phương; các vấn đề liên quan đến đời sống của người dân ở địa phương, kịp thời phản ánh đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Theo Báo BR-VT