Tuyên Quang: Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án của tỉnh

(Mặt trận) - Sáng ngày 19/10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án “Xây dựng Tuyên Quang trở thành Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ và Trung tâm sản xuất và chế biến gỗ”. Ông Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và bà Tăng Thị Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội

Tuyên Quang: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền

Thanh Hóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng phát biểu kết luận hội nghị

Đề án “Xây dựng Tuyên Quang trở thành khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ” đề ra mục tiêu đến năm 2030, Tuyên Quang xây dựng được 1 trung tâm nghiên cứu, khảo nghiệm, phát triển các giống cây lâm nghiệp, cung ứng 20% nhu cầu cây giống cho vùng trung du và miền núi phía Bắc. Định hướng đến năm 2050, Tuyên Quang trở thành trung tâm vùng về công nghiệp chế biến lâm sản, sản xuất đồ gỗ và giấy, có vị trí vững chắc trong chuỗi giá trị ngành gỗ và lâm sản của vùng, tham gia chuỗi sản xuất lâm sản ứng dụng công nghệ cao phục vụ xuất khẩu.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đồng tình với việc ban hành Đề Án và tham gia ý kiến về các nội dung như vị trí và mô hình quản lý và hoạt động của khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công tác quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu gắn với chứng chỉ quản lý rừng bền vững, rà soát tính thống nhất của các số liệu. Đặc biệt là các giải pháp về nguồn lực lao động, khoa học công nghệ, thu hút đầu tư. Các ý kiến cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản đánh giá kỹ các hiệu quả của đề án về kinh tế, xã hội và môi trường.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến phản biện của các đại biểu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức cuộc họp chuyên đề về nội dung Đề án “Xây dựng Tuyên Quang trở thành Khu lâm ngiệp ứng dụng công nghệ và trung tâm sản xuất và chế biến gỗ”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hưng Vượng đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung hoàn chỉnh dự thảo Đề án để khi ban hành phù hợp với điều kiện thực tế. Sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang sẽ tổng hợp các ý kiến tham gia phản biện của các đại biểu gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện Đề án trước khi trình UBND tỉnh xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.