MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu không ngừng nâng cao hiệu quả trong công tác giám sát, phản biện xã hội, giúp hoạt động này có chiều sâu và thực chất hơn.

Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV

Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV: Thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

 Người dân xã Bản Giang (tỉnh Lai Châu) xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Nguyễn Hạnh.

Theo ông Lê Bá Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu, công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì thường xuyên, đạt hiệu quả. MTTQ và các tổ chức đoàn thể các cấp đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, đồng thời có sự thay đổi, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.

Năm 2023, MTTQ tỉnh Lai Châu đã chủ trì giám sát 3 cuộc, MTTQ các huyện, thành phố chủ trì giám sát 15 cuộc. Cùng với đó, MTTQ tỉnh đã phối hợp và tham gia 9 đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh về giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tham gia góp ý vào 170 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các kế hoạch, chương trình...

Phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn trong tham gia phản biện xã hội xây dựng pháp luật, trong năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu đã tổ chức 132 hội nghị phản biện xã hội. Sau mỗi hội nghị, MTTQ các cấp đã có văn bản tổng hợp đầy đủ các ý kiến phản biện xã hội gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải trình.

Tại huyện Sìn Hồ, trong năm qua, Ủy ban MTTQ huyện đã chủ trì tổ chức được 2 cuộc giám sát, trong đó 1 cuộc giám sát về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại 4 xã và 1 cuộc giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên tại 4 xã. Ông Lường Văn Quý - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Sìn Hồ cho biết, MTTQ huyện đã và đang tập trung đổi mới hoạt động giám sát, tăng cường nắm tình hình dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời tổng hợp và phản ánh những kiến nghị của nhân dân đến các cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lai Châu Lê Bá Thành cho biết, bên cạnh đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, MTTQ tỉnh thường xuyên củng cố, kiện toàn các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả giám sát của các ban được nâng lên, tập trung giám sát vào các nội dung như việc thực hiện các quy định của Luật Đất đai, các công trình xây dựng nông thôn mới, vốn đầu tư, quy ước, việc quản lý thu chi các loại quỹ đóng góp của nhân dân và các khoản đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, trực tiếp giám sát việc triển khai, tổ chức thi công trong xây dựng các công trình. Trong năm, các Ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện giám sát được 147 vụ việc, trong đó có 37 vụ việc kiến nghị xử lý và đã được cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết. Các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 120 dự án, vụ việc giám sát đầu tư của cộng đồng, trong đó 8 vụ việc sai phạm phát hiện đã kiến nghị được cơ quan có thẩm quyền xử lý giải quyết.

Từ những kết quả đã đạt được, thời gian tới MTTQ tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể; đồng thời phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các tổ chức thành viên nhằm kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề nổi cộm ngay khi mới phát sinh, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở.

Tiến Đạt