Phù Cát: Tạo điều kiện cho tín đồ sống “Tốt đời, đẹp đạo”

(Mặt trận) -Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định có 5 tôn giáo (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài, Baha’i) được Nhà nước công nhận về tổ chức. 8 tổ chức, 62 cơ sở của các tôn giáo trên địa bàn huyện hoạt động ổn định, thuần túy; có hơn 80 chức sắc, chức việc, nhà tu hành; trên 23.000 tín đồ các tôn giáo (chiếm hơn 11,6% dân số toàn huyện).

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

 Bí thư Huyện ủy Phù Cát Đỗ Văn Ngộ (trái) thăm, tặng quà cho đại diện Thánh thất Cao đài Tây Ninh. Ảnh: Trang thông tin điện tử huyện Phù Cát.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo tham gia công tác xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của huyện. Có được kết quả đó, theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phù Cát Thái Thị Mười, điều quan trọng hàng đầu là tăng cường sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo. Làm tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo gắn với tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động đúng theo yêu cầu và quy định pháp luật.

Đồng thời, thường xuyên nâng cao tính chủ động, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị; chú trọng sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời phát huy những mô hình hay, gương người tốt việc tốt, nhân điển hình tiên tiến đối với các tôn giáo và đồng bào có đạo. “Có như vậy, công tác tôn giáo trên địa bàn mới phát huy đúng mức và góp phần tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh”, bà Mười nhấn mạnh.

Cũng theo bà Mười, xuyên suốt quá trình hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện luôn có sự đồng hành của tổ chức, tín đồ các tôn giáo, nhất là Phật giáo, Công giáo, Cao đài. Trong 20 năm qua, có 30 lượt tổ chức, 50 lượt cá nhân là các chức sắc, người tu hành, chức việc, tín đồ tiêu biểu ở huyện có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, các hoạt động nhân đạo từ thiện, xây dựng quỹ khuyến học ở địa phương... được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Nhiều chức sắc, người tu hành, tín đồ các tôn giáo là nòng cốt tiêu biểu của các tổ chức xã hội, một vị chức sắc là đại biểu HĐND tỉnh 2 nhiệm kỳ. Mặt trận các cấp đã tổ chức 17 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận với chức sắc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo; qua đó tiếp thu và kịp thời giải quyết những ý kiến, đề xuất.

Bên cạnh đó, UBND huyện Phù Cát xây dựng kế hoạch triển khai hằng năm, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện nghiêm, đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức huyện, xã làm công tác tôn giáo; phối hợp, tổ chức hướng dẫn các cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo thực hiện đúng các quy định… Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện đã quan tâm đẩy mạnh công tác vận động quần chúng tôn giáo; tạo điều kiện cho các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào diễn ra bình thường, theo đúng pháp luật.

Theo Trưởng Phòng Nội vụ huyện Phù Cát Nguyễn Hảo,  năm 2022, tình hình hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện diễn ra ổn định, thuần túy, đúng quy định của pháp luật.

“Công tác phối hợp được tăng cường, kịp thời hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo, các chức sắc, chức việc, tín đồ, nhà tu hành trong các hoạt động thường niên hoặc đột xuất. Từ đó, tạo được sự phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tín đồ yên tâm sống “tốt đời, đẹp đạo” và đã có những đóng góp nhất định thông qua các hoạt động xã hội hóa”, ông Hảo cho biết.

HOÀI THU