Uy tín đến từ 'miệng nói, tay làm'

Uy tín đến từ 'miệng nói, tay làm'

Giảm nghèo hiệu quả ở Mường Ảng

Giảm nghèo hiệu quả ở Mường Ảng

Đoàn kết xây dựng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và chung tay bảo vệ biên cương của Tổ quốc

Đoàn kết xây dựng, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và chung tay bảo vệ biên cương của Tổ quốc

MTTQ huyện Đak Đoa: Gặp mặt người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

MTTQ huyện Đak Đoa: Gặp mặt người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Hiệu quả từ thực hiện các chính sách ở vùng đồng bào dân tộc Khmer Sóc Trăng

Hiệu quả từ thực hiện các chính sách ở vùng đồng bào dân tộc Khmer Sóc Trăng

Đồng bào Khmer phấn khởi đón mừng lễ Sene Dolta

Đồng bào Khmer phấn khởi đón mừng lễ Sene Dolta

Lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc trong đồng bào Công giáo

Lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc trong đồng bào Công giáo

Thanh Hóa: Gặp mặt Đoàn đại biểu dự Hội nghị ‘Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo’ lần thứ V

Thanh Hóa: Gặp mặt Đoàn đại biểu dự Hội nghị ‘Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo’ lần thứ V

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh vấn an Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh vấn an Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Nghệ An

Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Nghệ An

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm việc với Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Kon Tum

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm việc với Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Kon Tum

Phát huy vai trò người có uy tín trên địa bàn huyện Ngọc Lặc

Phát huy vai trò người có uy tín trên địa bàn huyện Ngọc Lặc

Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum trao tiền hỗ trợ cho nhân sỹ, trí thức, chức sắc các tôn giáo

Ủy ban MTTQ tỉnh Kon Tum trao tiền hỗ trợ cho nhân sỹ, trí thức, chức sắc các tôn giáo

Hiệu quả từ vận động họ đạo Cao Đài trong xây dựng nông thôn mới

Hiệu quả từ vận động họ đạo Cao Đài trong xây dựng nông thôn mới

Huyện Hạ Lang (Cao Bằng): Hơn 141 tỷ đồng thực hiện các chính sách dân tộc

Huyện Hạ Lang (Cao Bằng): Hơn 141 tỷ đồng thực hiện các chính sách dân tộc