Phú Yên: Hội nghị Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh

(Mặt trận) - Chiều ngày 28/3, tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh chủ trì cuộc họp; các thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Vĩnh Linh giàu đẹp

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc xã Ngọk Tem trong xây dựng xã nông thôn mới

Ủy ban MTTQ huyện Càng Long: Thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ

 

Theo báo cáo, kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022 đã được cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng; đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng, nhất là việc quán triệt triển khai Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư, các văn bản của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo định hướng trong thực hiện Cuộc vận động. Việc tổ chức triển khai Cuộc vận động tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã có sự phối hợp khá đồng bộ giữa các ngành, cơ quan tuyên truyền, thông tấn, báo chí trên địa bàn. Thông qua Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hàng hóa Việt Nam ngày càng được chú trọng hơn về chất lượng và mẫu mã, lợi ích của người tiêu dùng cũng được quan tâm, đảm bảo hơn. Các doanh nghiệp đã sản xuất ra nhiều hàng hóa có chất lượng, sức cạnh tranh cao, giá thành sản phẩm phù hợp, đáp ứng được yêu cầu tiêu dùng của mọi người dân.

Tại hội nghị các thành viên Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh đã sôi nổi thảo luận và thống nhất thông qua quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo và kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2023.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh năm 2023 hoạt động hiệu quả, đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh chú trọng quan tâm tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động trong các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân ưu tiên mua sắm, tiêu dùng hàng Việt; lồng ghép có hiệu quả nội dung thực hiện Cuộc vận động với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tăng cường công tác xúc tiến thương mại trên thị trường nội địa, tăng cường hệ thống phân phối bán lẻ, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa; có các giải pháp phù hợp để gắn sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đặc trưng của địa phương với các hoạt động phát triển du lịch của tỉnh Phú Yên đến du khách trong và ngoài nước; ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, quản lý chế biến và tiêu thụ hàng hóa…